16716 ปฐมนิเทศชุดวิชา

Home / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ / 16716 ปฐมนิเทศชุดวิชา
27 พฤษภาคม 2564 | 0:00 | 793 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

16716 โมดูลที่ 1 แนวคิดและหลักการบริหารกิจการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (2/60)

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16716 โมดูลที่ 1 แนวคิดและหลักการบริหารกิจการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (2/60)...

22 เม.ย. 2564, 07:04 | 0

16716 โมดูลที่ 2 กลยุทธ์การบริหารองค์กรกิจการสื่อสาร (2/60)

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16716 โมดูลที่ 2 กลยุทธ์การบริหารองค์กรกิจการสื่อสาร (2/60)...

22 เม.ย. 2564, 07:24 | 1

16716 โมดูลที่ 3 กลยุทธ์การบริหารการตลาดและลูกค้า (2/60)

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16716 โมดูลที่ 3 กลยุทธ์การบริหารการตลาดและลูกค้า (2/60)...

22 เม.ย. 2564, 07:34 | 0

16716 โมดูลที่ 4 กลยุทธ์การบริการและสร้างสรรค์เนื้อหา (2/60)

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16716 โมดูลที่ 4 กลยุทธ์การบริการและสร้างสรรค์เนื้อหา (2/60)...

22 เม.ย. 2564, 07:44 | 0

16716 โมดูลที่ 5 กลยุทธ์การบริหารกิจการวิทยุและโทรทัศน์ (2/60)

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16716 โมดูลที่ 5 กลยุทธ์การบริหารกิจการวิทยุและโทรทัศน์ (2/60)...

22 เม.ย. 2564, 09:04 | 0

16716 โมดูลที่ 6 กลยุทธ์การบริหารสื่อออนไลน์ (2/60)

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16716 โมดูลที่ 6 กลยุทธ์การบริหารสื่อออนไลน์ (2/60)...

23 เม.ย. 2564, 02:29 | 0

16716 โมดูลที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารกิจการสื่อสาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16716 โมดูลที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารกิจการสื่อสาร...

27 พ.ค. 2564, 07:06 | 128

16716 โมดูลที่ 2 กลยุทธ์การบริหารองค์กรกิจการสื่อสาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16716 โมดูลที่ 2 กลยุทธ์การบริหารองค์กรกิจการสื่อสาร...

27 พ.ค. 2564, 07:14 | 151

16716 โมดูลที่ 3 กลยุทธ์การบริหารการตลาดและลูกค้า

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16716 โมดูลที่ 3 กลยุทธ์การบริหารการตลาดและลูกค้า...

27 พ.ค. 2564, 07:24 | 143

16716 โมดูลที่ 4 กลยุทธ์การสร้างสรรค์และบริหารเนื้อหา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16716 โมดูลที่ 4 กลยุทธ์การสร้างสรรค์และบริหารเนื้อหา...

27 พ.ค. 2564, 07:44 | 158

16716 โมดูลที่ 5 กลยุทธ์การบริหารกิจการวิทยุและโทรทัศน์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16716 โมดูลที่ 5 กลยุทธ์การบริหารกิจการวิทยุและโทรทัศน์...

27 พ.ค. 2564, 07:52 | 206

16716 โมดูลที่ 6 กลยุทธ์การบริหารสื่อออนไลน์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16716 โมดูลที่ 6 กลยุทธ์การบริหารสื่อออนไลน์...

27 พ.ค. 2564, 07:58 | 153

16716 ปฐมนิเทศชุดวิชา (2/62)

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16716 ปฐมนิเทศชุดวิชา (2/62)

23 มิ.ย. 2564, 02:29 | 0

16716 หน่วยที่ 1 แนวคิดและหลักการบริหารกิจการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (2/62)

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16716 หน่วยที่ 1 แนวคิดและหลักการบริหารกิจการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (2/62)...

23 มิ.ย. 2564, 02:44 | 1

16716 หน่วยที่ 2 กลยุทธ์การบริหารองค์กรกิจการสื่อสาร ( 2/62 )

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16716 หน่วยที่ 2 กลยุทธ์การบริหารองค์กรกิจการสื่อสาร ( 2/62 )...

23 มิ.ย. 2564, 03:08 | 0

16716 หน่วยที่ 3 กลยุทธ์การบริหารการบริหารการตลาดและลูกค้า  (2/62)

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16716 หน่วยที่ 3 กลยุทธ์การบริหารการบริหารการตลาดและลูกค้า (2/62)...

23 มิ.ย. 2564, 03:17 | 0

16716 หน่วยที่ 4 กลยุทธ์การบริหารและสร้างสรรค์เนื้อหา (2/62)

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16716 หน่วยที่ 4 กลยุทธ์การบริหารและสร้างสรรค์เนื้อหา (2/62)...

23 มิ.ย. 2564, 03:22 | 0

16716 หน่วยที่ 5 กลยุทธ์การบริหารกิจการวิทยุและโทรทัศน์ (2/62)

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16716 หน่วยที่ 5 กลยุทธ์การบริหารกิจการวิทยุและโทรทัศน์ (2/62)...

23 มิ.ย. 2564, 03:25 | 0

16716 หน่วยที่ 6 การบริหารสื่อออนไลน์  (2/62)

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16716 หน่วยที่ 6 การบริหารสื่อออนไลน์ (2/62)...

23 มิ.ย. 2564, 03:32 | 0

วิดิโอแนะนำ

16441 รายการที่ 7 การผลิตหนังสือพิมพ์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16441 รายการที่ 7 การผลิตหนังสือพิมพ์...

15 ส.ค. 2565, 07:23 | 0

16441 รายการที่ 7 การผลิตหนังสือพิมพ์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16441 รายการที่ 7 การผลิตหนังสือพิมพ์...

2 ส.ค. 2565, 14:23 | 1

15337 โมดูลที่ 2 เรื่อง แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตอนที่ 1 การสื่อสาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15337 โมดูลที่ 2 เรื่อง แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตอนที่ 1 การสื...

16 ธ.ค. 2564, 03:07 | 0

15337 โมดูลที่ 1 เรื่อง แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา ตอนที่ 1 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15337 โมดูลที่ 1 เรื่อง แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา ตอนที่ 1 การเปลี่ยน...

16 ธ.ค. 2564, 02:52 | 0

16441 รายการที่ 8 ตอนที่ 3 การออกอากาศข่าวทีวีดิจิทัล

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16441 รายการที่ 8 ตอนที่ 3 การออกอากาศข่าวทีวีดิจิทัล...

12 ก.ค. 2565, 04:26 | 1

16441 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 หนังสือพิมพ์ในยุคเปลี่ยนผ่านระหว่างสื่อเก่ากับสื่อใหม่

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16441 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 หนังสือพิมพ์ในยุคเปลี่ยนผ่านระหว่างสื่อเก่ากับสื...

12 ก.ค. 2565, 04:24 | 0

16441 รายการที่ 8 ตอนที่ 1 นักหนังสือพิมพ์กับสื่อใหม่

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16441 รายการที่ 8 ตอนที่ 1 นักหนังสือพิมพ์กับสื่อใหม่...

12 ก.ค. 2565, 04:23 | 0

16455  รายการที่ 15 ตอนที่ 2 ข้อกฎหมายหรือข้อบังคับที่สำคัญเกี่ยวกับการโฆษณา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16455 รายการที่ 15 ตอนที่ 2 ข้อกฎหมายหรือข้อบังคับที่สำคัญเกี่ยวกับการโฆษณ...

12 ก.ค. 2565, 03:53 | 0