STOU Media

33906 หน่วยที่ 3 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result-based Management)

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33906 หน่วยที่ 3 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result-based Management)
25 เม.ย. 2562, 11:14 | | View: 2094

33906 หน่วยที่ 3 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result-based Management)

แชร์ :

วิดิโอแนะนำ