STOU Media

97222 รายการที่ 3 ตอนที่ 1 การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมเชิงเส้น : กรณีศึกษาร้านร้านเบเกอรี่

Home / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 97222 รายการที่ 3 ตอนที่ 1 การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมเชิงเส้น : กรณีศึกษาร้านร้านเบเกอรี่
| View: 771

วิดิโอแนะนำ