14213 ปฐมนิเทศชุดวิชา English Reading 1

Home / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ / 14213 ปฐมนิเทศชุดวิชา English Reading 1
13 มีนาคม 2563 | 17:35 | 32684 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

14213 Module 5 บรรยายสรุปโมดูลที่ 5.mp4

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14213 Module 5 บรรยายสรุปโมดูลที่ 5.mp4

9 มิ.ย. 2563, 15:46 | 27

14213 Module 12 บรรยายสรุปโมดูลที่ 12

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14213 Module 12 บรรยายสรุปโมดูลที่ 12

11 มิ.ย. 2563, 19:27 | 82

วิดิโอแนะนำ

14111 Module 15: Excel at Taking Tests

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14111 Module 15: Excel at Taking Tests

12 มิ.ย. 2563, 10:46 | 2

14111 Module 13 : Summarizing Information

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14111 Module 13 : Summarizing Information

12 มิ.ย. 2563, 10:39 | 38

14111 Module 12: Self-study Milestones

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14111 Module 12: Self-study Milestones

12 มิ.ย. 2563, 10:33 | 69

14111 Module 11 : Presenting Information

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14111 Module 11 : Presenting Information

12 มิ.ย. 2563, 10:28 | 13

14111 Module 9 : Exercise

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14111 Module 9 : Exercise

12 มิ.ย. 2563, 10:09 | 6

14111 Module 9 : Listening Strategies

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14111 Module 9 : Listening Strategies

12 มิ.ย. 2563, 10:01 | 12

14111 Module 8: Areas for Improvement

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14111 Module 8: Areas for Improvement

12 มิ.ย. 2563, 09:55 | 5

14111 Module 7: Reading Strategies

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14111 Module 7: Reading Strategies

12 มิ.ย. 2563, 09:43 | 4