14213 ปฐมนิเทศชุดวิชา English Reading 1

Home / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ / 14213 ปฐมนิเทศชุดวิชา English Reading 1
13 มีนาคม 2563 | 17:35 | 37080 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

14213 Module 5 บรรยายสรุปโมดูลที่ 5.mp4

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14213 Module 5 บรรยายสรุปโมดูลที่ 5.mp4

9 มิ.ย. 2563, 15:46 | 80

14213 Module 12 บรรยายสรุปโมดูลที่ 12

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14213 Module 12 บรรยายสรุปโมดูลที่ 12

11 มิ.ย. 2563, 19:27 | 125

วิดิโอแนะนำ

14421 Module2 Prepare to Write

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14421 Module2 Prepare to Write

10 มิ.ย. 2563, 15:34 | 1

14111 Module 15: Excel at Taking Tests
14111 Module 15: Excel at Taking Tests

12 มิ.ย. 2563, 10:46 | 187

14111 Module 13 : Summarizing Information
14111 Module 13 : Summarizing Information

12 มิ.ย. 2563, 10:39 | 182

14111 Module 12: Self-study Milestones
14111 Module 12: Self-study Milestones

12 มิ.ย. 2563, 10:33 | 187

14111 Module 11 : Presenting Information
14111 Module 11 : Presenting Information

12 มิ.ย. 2563, 10:28 | 116

14111 Module 9 : Exercise
14111 Module 9 : Exercise

12 มิ.ย. 2563, 10:09 | 92

14111 Module 9 : Listening Strategies
14111 Module 9 : Listening Strategies

12 มิ.ย. 2563, 10:01 | 94

14111 Module 8: Areas for Improvement
14111 Module 8: Areas for Improvement

12 มิ.ย. 2563, 09:55 | 87