STOU Media

32735 รายการที่ 3 ตอนที่ 1 ความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคปัญญาประดิษฐ์

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32735 รายการที่ 3 ตอนที่ 1 ความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคปัญญาประดิษฐ์
| View: 606

วิดิโอแนะนำ