STOU Media

32735 รายการที่ 1 ตอนที่ 2 การนำกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานขององค์การ

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32735 รายการที่ 1 ตอนที่ 2 การนำกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานขององค์การ
| View: 639

32735 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการการดำเนินงาน

แชร์ :

วิดิโอแนะนำ