STOU Media

97436 รายการที่ 15 ตอนที่ 1 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการวิเคราะห์ผลป้อนกลับจากลูกค้า

Home / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 97436 รายการที่ 15 ตอนที่ 1 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการวิเคราะห์ผลป้อนกลับจากลูกค้า
| View: 693

วิดิโอแนะนำ