97403 ปฐมนิเทศชุดวิชา

14 ตุลาคม 2563 | 9:50 | 1032 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

97403 กิจกรรมที 3.3 การพับดัมมี่สาหรับการเก็บเล่มแบบซ้อนและแบบสอด

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

97403 กิจกรรมที 3.3 การพับดัมมี่สาหรับการเก็บเล่มแบบซ้อนและแบบสอด...

14 ต.ค. 2563, 03:40 | 66

97403 กิจกรรมที่ 3.2 การพับดัมมีกลับคนละกรอม และกลับในตัว

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

97403 กิจกรรมที่ 3.2 การพับดัมมีกลับคนละกรอม และกลับในตัว...

14 ต.ค. 2563, 03:07 | 142

97403 กิจกรรมที่ 3.1 ความสัมพันะ์ของการพับดัมมีกับจำนวนหน้า (คลิปที่ 1)

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

97403 กิจกรรมที่ 3.1 ความสัมพันะ์ของการพับดัมมีกับจำนวนหน้า (คลิปที่ 1)...

14 ต.ค. 2563, 02:10 | 156

97403 กิจกรรมที่ 1 เวิร์กโฟลว์สําหรับงานก่อนพิมพ์ (Prepress Workflow)

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

97403 กิจกรรมที่ 1 เวิร์กโฟลว์สําหรับงานก่อนพิมพ์ (Prepress Workflow)...

14 ต.ค. 2563, 01:28 | 842

วิดิโอแนะนำ

96304 Module 15 กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารข้อมูล

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

96304 Module 15 กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารข้อมูล...

17 ส.ค. 2565, 08:09 | 0

96304 Module 14 การประยุกต์ใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

96304 Module 14 การประยุกต์ใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์...

17 ส.ค. 2565, 08:07 | 0

96304 Module 13 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

96304 Module 13 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์...

17 ส.ค. 2565, 08:05 | 0

96304 Module 12 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

96304 Module 12 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์...

17 ส.ค. 2565, 08:03 | 1

96304 Module 11 โพรโทคอลระดับชั้นประยุกต์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

96304 Module 11 โพรโทคอลระดับชั้นประยุกต์...

17 ส.ค. 2565, 08:02 | 0

96304 Module 10 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโพรโทคอล

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

96304 Module 10 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโพรโทคอล...

17 ส.ค. 2565, 08:00 | 0

96304 Module 09 เครือข่ายไร้สาย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

96304 Module 09 เครือข่ายไร้สาย

17 ส.ค. 2565, 07:58 | 0

96304 Module 08 เครือข่ายใช้สาย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

96304 Module 08 เครือข่ายใช้สาย

17 ส.ค. 2565, 07:56 | 0