24731 ปฐมนิเทศชุดวิชา

Home / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ / 24731 ปฐมนิเทศชุดวิชา
20 กันยายน 2562 | 17:39 | 2075 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ

◣ มสธ.◢ 31307 หน่วยที่ 15 เรื่อง ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อการวางแผนงานก่อนสร้าง

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

◣ มสธ.◢ 31307 หน่วยที่ 15 เรื่อง ระบบสารสนเทศและนวัตกรร...

17 พ.ค. 2564, 11:51 | 0

◣ มสธ.◢ 31307 หน่วยที่ 14 เรื่อง การเร่งงาน

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

◣ มสธ.◢ 31307 หน่วยที่ 14 เรื่อง การเร่งงาน...

17 พ.ค. 2564, 11:48 | 0

◣ มสธ.◢ 31307 หน่วยที่ 13 เรื่อง การปรับและแก้ไขแผนงาน

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

◣ มสธ.◢ 31307 หน่วยที่ 13 เรื่อง การปรับและแก้ไขแผนงาน...

17 พ.ค. 2564, 11:44 | 0

◣ มสธ.◢ 31307หน่วยที่ 12 เรื่อง การควบคุมและติดตามแผนงานก่อสร้าง

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

◣ มสธ.◢ 31307หน่วยที่ 12 เรื่อง การควบคุมและติดตามแผนงา...

17 พ.ค. 2564, 11:41 | 0

◣ มสธ.◢ 31307หน่วยที่  10 เรื่อง การวางแผนคุณภาพงานก่อสร้าง

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

◣ มสธ.◢ 31307หน่วยที่ 10 เรื่อง การวางแผนคุณภาพงานก่อส...

17 พ.ค. 2564, 11:34 | 0

◣ มสธ.◢ 31307 หน่วยที่  9 เรื่อง การวางแผนและควบคุมต้นทุนในงานก่อสร้าง

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

◣ มสธ.◢ 31307 หน่วยที่ 9 เรื่อง การวางแผนและควบคุมต้นท...

17 พ.ค. 2564, 11:27 | 0

◣ มสธ.◢ 31307 หน่วยที่  8 เรื่อง การวางแผนทรัพยากรในงานก่อสร้าง

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

◣ มสธ.◢ 31307 หน่วยที่ 8 เรื่อง การวางแผนทรัพยากรในงาน...

17 พ.ค. 2564, 11:23 | 0

◣ มสธ.◢ 31307 หน่วยที่  7 เรื่อง การวางแผนงานเทคนิคเพิร์ต ระบบเส้นสมดุลและระบบอื่นๆ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

◣ มสธ.◢ 31307 หน่วยที่ 7 เรื่อง การวางแผนงานเทคนิคเพิร...

17 พ.ค. 2564, 11:18 | 0