STOU Media

99205 รายการที่ 9 ตอนที่ 2 กระบวนการในการหากฎความสัมพันธ์และตัวอย่างการวิเคราะห์ตะกร้าตลาด

Home / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 99205 รายการที่ 9 ตอนที่ 2 กระบวนการในการหากฎความสัมพันธ์และตัวอย่างการวิเคราะห์ตะกร้าตลาด
| View: 308

วิดิโอแนะนำ