ผลการค้นหา "test" (8)
การแสดงผล :
  

2565

10111  Unit 3 TEST

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10111 Unit 3 TEST

29 เม.ย. 2565, 09:07 | 9

14111 Module 15: Excel at Taking Tests
14111 Module 15: Excel at Taking Tests

12 มิ.ย. 2563, 10:46 | 1922

17703 Module 1 Topic 3 Data Pretest, Data Collection, and Data Analysis:Descriptive Statistics

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17703 Module 1 Topic 3 Data Pretest, Data Collection, and Data Analysis:Des...

17 ก.พ. 2565, 12:41 | 0

2564

14320 Module 3 PreTest_1

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14320 Module 3 PreTest_1

15 พ.ย. 2564, 09:03 | 3

14111 Module 15 Excel at Taking Tests

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14111 Module 15 Excel at Taking Tests

14 ต.ค. 2564, 03:07 | 0

10111 Unit 9 10111 TEST (7, 8, 9)

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10111 Unit 9 10111 TEST (7, 8, 9)

4 ต.ค. 2564, 08:59 | 0

2565

10111  Unit 3 TEST

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10111 Unit 3 TEST

29 เม.ย. 2565, 09:07 | 9

14111 Module 15: Excel at Taking Tests
14111 Module 15: Excel at Taking Tests

12 มิ.ย. 2563, 10:46 | 1922

17703 Module 1 Topic 3 Data Pretest, Data Collection, and Data Analysis:Descriptive Statistics

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17703 Module 1 Topic 3 Data Pretest, Data Collection, and Data Analysis:Des...

17 ก.พ. 2565, 12:41 | 0

2564

14320 Module 3 PreTest_1

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14320 Module 3 PreTest_1

15 พ.ย. 2564, 09:03 | 3

14111 Module 15 Excel at Taking Tests

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14111 Module 15 Excel at Taking Tests

14 ต.ค. 2564, 03:07 | 0

10111 Unit 9 10111 TEST (7, 8, 9)

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10111 Unit 9 10111 TEST (7, 8, 9)

4 ต.ค. 2564, 08:59 | 0