ผลการค้นหา "Strategies" (8)
การแสดงผล :
  

2564

14216 Module 5 Communicative Strategies

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14216 Module 5 Communicative Strategies

8 พ.ย. 2564, 07:51 | 0

14111 Module 9 Listening Strategies

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14111 Module 9 Listening Strategies

14 ต.ค. 2564, 02:55 | 0

14111 Module 7 Reading Strategies

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14111 Module 7 Reading Strategies

14 ต.ค. 2564, 02:50 | 0

2563

14111 Module 9 : Listening Strategies
14111 Module 9 : Listening Strategies

12 มิ.ย. 2563, 10:01 | 1431

14111 Module 7: Reading Strategies
14111 Module 7: Reading Strategies

12 มิ.ย. 2563, 09:43 | 1488

14111 Module 7: Reading Strategies
14111 Module 7: Reading Strategies

11 มิ.ย. 2563, 15:52 | 951

14111 Module 7: Reading Strategies
14111 Module 7: Reading Strategies

11 มิ.ย. 2563, 15:45 | 1008

2561

14216 Module 5 Communicative Strategies
14216 Module 5 Communicative Strategies

12 มิ.ย. 2561, 15:55 | 2712

2564

14216 Module 5 Communicative Strategies

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14216 Module 5 Communicative Strategies

8 พ.ย. 2564, 07:51 | 0

14111 Module 9 Listening Strategies

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14111 Module 9 Listening Strategies

14 ต.ค. 2564, 02:55 | 0

14111 Module 7 Reading Strategies

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14111 Module 7 Reading Strategies

14 ต.ค. 2564, 02:50 | 0

2563

14111 Module 9 : Listening Strategies
14111 Module 9 : Listening Strategies

12 มิ.ย. 2563, 10:01 | 1431

14111 Module 7: Reading Strategies
14111 Module 7: Reading Strategies

12 มิ.ย. 2563, 09:43 | 1488

14111 Module 7: Reading Strategies
14111 Module 7: Reading Strategies

11 มิ.ย. 2563, 15:52 | 951

14111 Module 7: Reading Strategies
14111 Module 7: Reading Strategies

11 มิ.ย. 2563, 15:45 | 1008

2561

14216 Module 5 Communicative Strategies
14216 Module 5 Communicative Strategies

12 มิ.ย. 2561, 15:55 | 2712