ผลการค้นหา "Strategies" (5)
การแสดงผล :
  

2563

14111 Module 9 : Listening Strategies
14111 Module 9 : Listening Strategies

12 มิ.ย. 2563, 10:01 | 669

14111 Module 7: Reading Strategies
14111 Module 7: Reading Strategies

12 มิ.ย. 2563, 09:43 | 729

14111 Module 7: Reading Strategies
14111 Module 7: Reading Strategies

11 มิ.ย. 2563, 15:52 | 426

14111 Module 7: Reading Strategies
14111 Module 7: Reading Strategies

11 มิ.ย. 2563, 15:45 | 451

2561

14216 Module 5 Communicative Strategies
14216 Module 5 Communicative Strategies

12 มิ.ย. 2561, 15:55 | 1996

2563

14111 Module 9 : Listening Strategies
14111 Module 9 : Listening Strategies

12 มิ.ย. 2563, 10:01 | 669

14111 Module 7: Reading Strategies
14111 Module 7: Reading Strategies

12 มิ.ย. 2563, 09:43 | 729

14111 Module 7: Reading Strategies
14111 Module 7: Reading Strategies

11 มิ.ย. 2563, 15:52 | 426

14111 Module 7: Reading Strategies
14111 Module 7: Reading Strategies

11 มิ.ย. 2563, 15:45 | 451

2561

14216 Module 5 Communicative Strategies
14216 Module 5 Communicative Strategies

12 มิ.ย. 2561, 15:55 | 1996