ผลการค้นหา "Reading" (27)
การแสดงผล :
  

2565

14111 Module 7 Reading Strategies

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14111 Module 7 Reading Strategies

14 ต.ค. 2564, 02:50 | 0

14213 รายการที่ 6 เรื่องที่ 2 Reading for Detail 2

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14213 รายการที่ 6 เรื่องที่ 2 Reading for Detail 2...

19 ก.ค. 2565, 08:37 | 2

14213 รายการที่ 6 เรื่องที่ 1 Let's look at ... Reading for Detail 2

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14213 รายการที่ 6 เรื่องที่ 1 Let's look at ... Reading for Detail 2...

19 ก.ค. 2565, 08:33 | 0

14213 รายการที่ 7 เรื่องที่ 2 Reading for Detail 1

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14213 รายการที่ 7 เรื่องที่ 2 Reading for Detail 1...

12 ก.ค. 2565, 07:12 | 1

14213 รายการที่ 8 เรื่องที่ 2 Reading for Detail 2

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14213 รายการที่ 8 เรื่องที่ 2 Reading for Detail 2...

12 ก.ค. 2565, 07:15 | 0

14213 รายการที่ 8 เรื่องที่ 1  Let's look at ... Reading for Detail 2

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14213 รายการที่ 8 เรื่องที่ 1 Let's look at ... Reading for Detail 2...

12 ก.ค. 2565, 07:13 | 0

14213 รายการที่ 7 เรื่องที่ 1 Let's look at ... Reading for Detail 1

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14213 รายการที่ 7 เรื่องที่ 1 Let's look at ... Reading for Detail 1...

12 ก.ค. 2565, 07:10 | 0

14213 รายการที่ 5  เรื่องที่ 2 Skimming and Reading for Main Idea

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14213 รายการที่ 5 เรื่องที่ 2 Skimming and Reading for Main Idea...

12 ก.ค. 2565, 07:07 | 0

14213 รายการที่ 5 เรื่องที่ 1 Let's look at ... Skimming and Reading for Main Idea

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14213 รายการที่ 5 เรื่องที่ 1 Let's look at ... Skimming and Reading for Ma...

12 ก.ค. 2565, 07:05 | 0

14317 โมดูลที่ 13 เรื่อง Critical Reading: Controversial Issues

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14317 โมดูลที่ 13 เรื่อง Critical Reading: Controversial Issues...

25 เม.ย. 2565, 08:57 | 7

14317 โมดูลที่ 8 เรื่อง Academic Reading: Elements of a paragraph

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14317 โมดูลที่ 8 เรื่อง Academic Reading: Elements of a paragraph...

25 เม.ย. 2565, 08:56 | 2

14317 โมดูลที่ 6 เรื่อง Reading for Appreciation: Short Stories

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14317 โมดูลที่ 6 เรื่อง Reading for Appreciation: Short Stories...

25 เม.ย. 2565, 08:54 | 8

14317 โมดูลที่ 5 เรื่อง Reading for Appreciation: Poetry

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14317 โมดูลที่ 5 เรื่อง Reading for Appreciation: Poetry...

25 เม.ย. 2565, 08:53 | 9

14317 โมดูลที่ 2 เรื่อง Reading for Everyday Use: Instructions, Horoscopes,

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14317 โมดูลที่ 2 เรื่อง Reading for Everyday Use: Instructions, Horoscopes,...

25 เม.ย. 2565, 08:50 | 2

14317 โมดูลที่ 1 เรื่อง Reading for Everyday Use: Signs  Ads, and Form

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14317 โมดูลที่ 1 เรื่อง Reading for Everyday Use: Signs Ads, and Form...

25 เม.ย. 2565, 08:49 | 8

11304 Newspaper Reading

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

11304 Newspaper Reading

15 มี.ค. 2565, 04:39 | 5

11304 Business Reading

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

11304 Business Reading

15 มี.ค. 2565, 04:37 | 12

2564

14317 Module 13 Critical Reading:Controversial Issues

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14317 Module 13 Critical Reading:Controversial Issues

14 ต.ค. 2564, 15:18 | 0

14317 Module 12 Critical Reading:Arguments

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14317 Module 12 Critical Reading:Arguments

14 ต.ค. 2564, 15:13 | 1

14317 Module 10 Academic Reading:Graphic Aids

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14317 Module 10 Academic Reading:Graphic Aids

14 ต.ค. 2564, 15:08 | 0

14317 Module 9 Academic Reading:Organizational Patterns

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14317 Module 9 Academic Reading:Organizational Patterns

14 ต.ค. 2564, 15:03 | 0

14317 Module 8 Academic Reading:Elements of a Paragraph

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14317 Module 8 Academic Reading:Elements of a Paragraph

14 ต.ค. 2564, 14:58 | 0

14317 Module 4 Reading for Apprecidtion:Humor and Fables

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14317 Module 4 Reading for Apprecidtion:Humor and Fables

14 ต.ค. 2564, 14:53 | 0

14317 Module 2 Instructions, Horoscopes, and Weather Forecasts

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14317 Module 2 Instructions, Horoscopes, and Weather Forecasts

14 ต.ค. 2564, 14:47 | 0

14317 Module 1 Reading for Everyday Use:Signs, Ads, and Forms

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14317 Module 1 Reading for Everyday Use:Signs, Ads, and Forms

14 ต.ค. 2564, 14:40 | 2

11701 Reading comprchension

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

11701 Reading comprchension

21 มิ.ย. 2564, 04:51 | 0

14213 โมดูล 5 Skimming and reading for main idea

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14213 โมดูล 5 Skimming and reading for main idea

24 เม.ย. 2564, 07:03 | 360

2565

14111 Module 7 Reading Strategies

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14111 Module 7 Reading Strategies

14 ต.ค. 2564, 02:50 | 0

14213 รายการที่ 6 เรื่องที่ 2 Reading for Detail 2

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14213 รายการที่ 6 เรื่องที่ 2 Reading for Detail 2...

19 ก.ค. 2565, 08:37 | 2

14213 รายการที่ 6 เรื่องที่ 1 Let's look at ... Reading for Detail 2

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14213 รายการที่ 6 เรื่องที่ 1 Let's look at ... Reading for Detail 2...

19 ก.ค. 2565, 08:33 | 0

14213 รายการที่ 7 เรื่องที่ 2 Reading for Detail 1

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14213 รายการที่ 7 เรื่องที่ 2 Reading for Detail 1...

12 ก.ค. 2565, 07:12 | 1

14213 รายการที่ 8 เรื่องที่ 2 Reading for Detail 2

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14213 รายการที่ 8 เรื่องที่ 2 Reading for Detail 2...

12 ก.ค. 2565, 07:15 | 0

14213 รายการที่ 8 เรื่องที่ 1  Let's look at ... Reading for Detail 2

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14213 รายการที่ 8 เรื่องที่ 1 Let's look at ... Reading for Detail 2...

12 ก.ค. 2565, 07:13 | 0

14213 รายการที่ 7 เรื่องที่ 1 Let's look at ... Reading for Detail 1

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14213 รายการที่ 7 เรื่องที่ 1 Let's look at ... Reading for Detail 1...

12 ก.ค. 2565, 07:10 | 0

14213 รายการที่ 5  เรื่องที่ 2 Skimming and Reading for Main Idea

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14213 รายการที่ 5 เรื่องที่ 2 Skimming and Reading for Main Idea...

12 ก.ค. 2565, 07:07 | 0

14213 รายการที่ 5 เรื่องที่ 1 Let's look at ... Skimming and Reading for Main Idea

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14213 รายการที่ 5 เรื่องที่ 1 Let's look at ... Skimming and Reading for Ma...

12 ก.ค. 2565, 07:05 | 0

14317 โมดูลที่ 13 เรื่อง Critical Reading: Controversial Issues

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14317 โมดูลที่ 13 เรื่อง Critical Reading: Controversial Issues...

25 เม.ย. 2565, 08:57 | 7

14317 โมดูลที่ 8 เรื่อง Academic Reading: Elements of a paragraph

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14317 โมดูลที่ 8 เรื่อง Academic Reading: Elements of a paragraph...

25 เม.ย. 2565, 08:56 | 2

14317 โมดูลที่ 6 เรื่อง Reading for Appreciation: Short Stories

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14317 โมดูลที่ 6 เรื่อง Reading for Appreciation: Short Stories...

25 เม.ย. 2565, 08:54 | 8

14317 โมดูลที่ 5 เรื่อง Reading for Appreciation: Poetry

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14317 โมดูลที่ 5 เรื่อง Reading for Appreciation: Poetry...

25 เม.ย. 2565, 08:53 | 9

14317 โมดูลที่ 2 เรื่อง Reading for Everyday Use: Instructions, Horoscopes,

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14317 โมดูลที่ 2 เรื่อง Reading for Everyday Use: Instructions, Horoscopes,...

25 เม.ย. 2565, 08:50 | 2

14317 โมดูลที่ 1 เรื่อง Reading for Everyday Use: Signs  Ads, and Form

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14317 โมดูลที่ 1 เรื่อง Reading for Everyday Use: Signs Ads, and Form...

25 เม.ย. 2565, 08:49 | 8

11304 Newspaper Reading

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

11304 Newspaper Reading

15 มี.ค. 2565, 04:39 | 5

11304 Business Reading

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

11304 Business Reading

15 มี.ค. 2565, 04:37 | 12

2564

14317 Module 13 Critical Reading:Controversial Issues

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14317 Module 13 Critical Reading:Controversial Issues

14 ต.ค. 2564, 15:18 | 0

14317 Module 12 Critical Reading:Arguments

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14317 Module 12 Critical Reading:Arguments

14 ต.ค. 2564, 15:13 | 1

14317 Module 10 Academic Reading:Graphic Aids

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14317 Module 10 Academic Reading:Graphic Aids

14 ต.ค. 2564, 15:08 | 0

14317 Module 9 Academic Reading:Organizational Patterns

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14317 Module 9 Academic Reading:Organizational Patterns

14 ต.ค. 2564, 15:03 | 0

14317 Module 8 Academic Reading:Elements of a Paragraph

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14317 Module 8 Academic Reading:Elements of a Paragraph

14 ต.ค. 2564, 14:58 | 0

14317 Module 4 Reading for Apprecidtion:Humor and Fables

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14317 Module 4 Reading for Apprecidtion:Humor and Fables

14 ต.ค. 2564, 14:53 | 0

14317 Module 2 Instructions, Horoscopes, and Weather Forecasts

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14317 Module 2 Instructions, Horoscopes, and Weather Forecasts

14 ต.ค. 2564, 14:47 | 0

14317 Module 1 Reading for Everyday Use:Signs, Ads, and Forms

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14317 Module 1 Reading for Everyday Use:Signs, Ads, and Forms

14 ต.ค. 2564, 14:40 | 2

11701 Reading comprchension

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

11701 Reading comprchension

21 มิ.ย. 2564, 04:51 | 0

14213 โมดูล 5 Skimming and reading for main idea

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14213 โมดูล 5 Skimming and reading for main idea

24 เม.ย. 2564, 07:03 | 360