ผลการค้นหา "51109" (7)
การแสดงผล :
  

2564

51109 โมดูล 9 ตอนที่ 9-6 การปฏิบัติการพยาบาลในการเคลื่อนย้าย

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

51109 โมดูล 9 ตอนที่ 9-6 การปฏิบัติการพยาบาลในการเคลื่อนย้าย...

14 ธ.ค. 2564, 03:07 | 0

51109 โมดูล 9 ตอนที่ 9-5 การปฏิบัติการพยาบาลในการส่งเสริมการออกกำลังกาย

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

51109 โมดูล 9 ตอนที่ 9-5 การปฏิบัติการพยาบาลในการส่งเสริมการออกกำลังกาย...

14 ธ.ค. 2564, 03:03 | 0

51109 โมดูล 9 ตอนที่ 9-4 การปฏิบัติการพยาบาลในการส่งเสริมการเคลื่อนไหว

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

51109 โมดูล 9 ตอนที่ 9-4 การปฏิบัติการพยาบาลในการส่งเสริมการเคลื่อนไหว...

14 ธ.ค. 2564, 03:02 | 0

51109 โมดูล 9 ตอนที่ 9-3 กระบวนการพยาบาลในการตอบสนองความต้องการด้านการเคลื่อนไหว การจัดท่าฯ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

51109 โมดูล 9 ตอนที่ 9-3 กระบวนการพยาบาลในการตอบสนองความต้องการด้านการเคลื่...

14 ธ.ค. 2564, 03:01 | 0

51109 โมดูล 9 ตอนที่ 9-2 หลักการจัดท่าและการเคลื่อนย้าย

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

51109 โมดูล 9 ตอนที่ 9-2 หลักการจัดท่าและการเคลื่อนย้าย...

14 ธ.ค. 2564, 02:58 | 0

51109 โมดูล 9 ตอนที่ 9-1ความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

51109 โมดูล 9 ตอนที่ 9-1ความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย...

14 ธ.ค. 2564, 02:57 | 0

51109 ปฐมนิเทศ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

51109 ปฐมนิเทศ

14 ธ.ค. 2564, 02:55 | 0

2564

51109 โมดูล 9 ตอนที่ 9-6 การปฏิบัติการพยาบาลในการเคลื่อนย้าย

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

51109 โมดูล 9 ตอนที่ 9-6 การปฏิบัติการพยาบาลในการเคลื่อนย้าย...

14 ธ.ค. 2564, 03:07 | 0

51109 โมดูล 9 ตอนที่ 9-5 การปฏิบัติการพยาบาลในการส่งเสริมการออกกำลังกาย

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

51109 โมดูล 9 ตอนที่ 9-5 การปฏิบัติการพยาบาลในการส่งเสริมการออกกำลังกาย...

14 ธ.ค. 2564, 03:03 | 0

51109 โมดูล 9 ตอนที่ 9-4 การปฏิบัติการพยาบาลในการส่งเสริมการเคลื่อนไหว

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

51109 โมดูล 9 ตอนที่ 9-4 การปฏิบัติการพยาบาลในการส่งเสริมการเคลื่อนไหว...

14 ธ.ค. 2564, 03:02 | 0

51109 โมดูล 9 ตอนที่ 9-3 กระบวนการพยาบาลในการตอบสนองความต้องการด้านการเคลื่อนไหว การจัดท่าฯ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

51109 โมดูล 9 ตอนที่ 9-3 กระบวนการพยาบาลในการตอบสนองความต้องการด้านการเคลื่...

14 ธ.ค. 2564, 03:01 | 0

51109 โมดูล 9 ตอนที่ 9-2 หลักการจัดท่าและการเคลื่อนย้าย

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

51109 โมดูล 9 ตอนที่ 9-2 หลักการจัดท่าและการเคลื่อนย้าย...

14 ธ.ค. 2564, 02:58 | 0

51109 โมดูล 9 ตอนที่ 9-1ความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

51109 โมดูล 9 ตอนที่ 9-1ความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย...

14 ธ.ค. 2564, 02:57 | 0

51109 ปฐมนิเทศ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

51109 ปฐมนิเทศ

14 ธ.ค. 2564, 02:55 | 0