ผลการค้นหา "16720" (3)
การแสดงผล :
  

2565

16720 โมดูลที่ 8 จริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชนและการกำกับดูแล

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16720 โมดูลที่ 8 จริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชนและการกำกับดูแล...

14 มี.ค. 2565, 18:00 | 0

2564

16720 โมดูลที่ 2  การจัดสรรทรัพยากรการสื่อสาร และองค์กรกำกับดูแล

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16720 โมดูลที่ 2 การจัดสรรทรัพยากรการสื่อสาร และองค์กรกำกับดูแล...

27 พ.ค. 2564, 12:56 | 190

16720 โมดูลที่ 4 นโยบายและการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16720 โมดูลที่ 4 นโยบายและการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์...

27 พ.ค. 2564, 12:45 | 216

2565

16720 โมดูลที่ 8 จริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชนและการกำกับดูแล

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16720 โมดูลที่ 8 จริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชนและการกำกับดูแล...

14 มี.ค. 2565, 18:00 | 0

2564

16720 โมดูลที่ 2  การจัดสรรทรัพยากรการสื่อสาร และองค์กรกำกับดูแล

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16720 โมดูลที่ 2 การจัดสรรทรัพยากรการสื่อสาร และองค์กรกำกับดูแล...

27 พ.ค. 2564, 12:56 | 190

16720 โมดูลที่ 4 นโยบายและการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16720 โมดูลที่ 4 นโยบายและการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์...

27 พ.ค. 2564, 12:45 | 216