ผลการค้นหา "10141" (87)
การแสดงผล :
  

2565

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายการที่ 10

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายการที่ 10...

25 ส.ค. 2559, 09:40 | 1004

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายการที่ 9

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายการที่ 9...

25 ส.ค. 2559, 09:38 | 1213

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายการที่ 8

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายการที่ 8...

25 ส.ค. 2559, 09:35 | 965

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายการที่ 7

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายการที่ 7...

25 ส.ค. 2559, 09:30 | 974

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายการที่ 6

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายการที่ 6...

25 ส.ค. 2559, 09:27 | 1724

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายการที่ 4

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายการที่ 4...

25 ส.ค. 2559, 09:22 | 1006

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายการที่ 11

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายการที่ 11...

25 ส.ค. 2559, 09:43 | 991

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายการที่ 12

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายการที่ 12...

25 ส.ค. 2559, 09:45 | 1206

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายการที่ 5

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายการที่ 5...

25 ส.ค. 2559, 09:26 | 1018

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายการที่ 3

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายการที่ 3...

25 ส.ค. 2559, 08:42 | 1157

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายการที่ 2

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายการที่ 2...

25 ส.ค. 2559, 08:37 | 1275

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายการที่ 1

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายการที่ 1...

25 ส.ค. 2559, 08:34 | 1862

10141 โมดุล 5 ตอน 5 แนวทางการแก้ปัญหาการใช้สารเคมีเพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดุล 5 ตอน 5 แนวทางการแก้ปัญหาการใช้สารเคมีเพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืน...

30 เม.ย. 2565, 11:31 | 5

10141 โมดูล 5 ตอนที่ 4 สารเคมีเพื่อสุขภาพและสารเสพติด

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 5 ตอนที่ 4 สารเคมีเพื่อสุขภาพและสารเสพติด...

30 เม.ย. 2565, 11:29 | 3

2564

10141 ปฐมนิเทศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 ปฐมนิเทศ

29 ต.ค. 2564, 01:35 | 4

10141 โมดูล 13 ตอนที่ 2 อุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 13 ตอนที่ 2 อุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์...

25 ต.ค. 2564, 05:49 | 1

10141 โมดูล 12 ตอนที่  2  สื่อนำสัญญาณ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 12 ตอนที่ 2 สื่อนำสัญญาณ...

25 ต.ค. 2564, 05:45 | 1

10141 โมดูล 15 ตอนที่ 2 ร้อยละที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 15 ตอนที่ 2 ร้อยละที่ใช้ในชีวิตประจำวัน...

25 ต.ค. 2564, 05:45 | 1

10141 โมดูล 13 ตอนที่ 5 โรคทางตา โรคมะเร็ง โรคเอดส์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 13 ตอนที่ 5 โรคทางตา โรคมะเร็ง โรคเอดส์...

25 ต.ค. 2564, 03:48 | 1

10141 โมดูล 13 ตอนที่ 4 การนอนกรน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 13 ตอนที่ 4 การนอนกรน

25 ต.ค. 2564, 03:45 | 1

10141 โมดูล 13 ตอนที่ 3 โรคทางหู

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 13 ตอนที่ 3 โรคทางหู

25 ต.ค. 2564, 03:42 | 1

10141 โมดูล 13 ตอนที่ 1 หลักการวินิจฉัยโรคและการรักษา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 13 ตอนที่ 1 หลักการวินิจฉัยโรคและการรักษา...

25 ต.ค. 2564, 03:40 | 1

10141 โมดูล 12 ตอนที่  3 เทคโนโลยีการสือสารไร้สาย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 12 ตอนที่ 3 เทคโนโลยีการสือสารไร้สาย...

25 ต.ค. 2564, 03:39 | 1

10141 โมดูล 12 ตอนที่  1 ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 12 ตอนที่ 1 ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม...

25 ต.ค. 2564, 03:29 | 2

10141 โมดูล 11 ตอนที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 11 ตอนที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศกับสังคมและสิ่งแวดล้อม...

25 ต.ค. 2564, 03:27 | 1

10141 โมดูล 11 ตอนที่ 1 ระบบสารสนเทศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 11 ตอนที่ 1 ระบบสารสนเทศ...

25 ต.ค. 2564, 03:22 | 1

10141 โมดูล 10 ตอนที่ 3 เซลล์เชื้อเพลิง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 10 ตอนที่ 3 เซลล์เชื้อเพลิง...

25 ต.ค. 2564, 03:12 | 1

10141 โมดูล 10 ตอนที่ 2 เทคโนโลยีพลังงานสะอาด

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 10 ตอนที่ 2 เทคโนโลยีพลังงานสะอาด...

25 ต.ค. 2564, 03:09 | 1

10141 โมดูล 10 ตอนที่ 1 พลังงานทดแทน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 10 ตอนที่ 1 พลังงานทดแทน...

25 ต.ค. 2564, 03:09 | 2

10141 โมดูล 15 ตอนที่ 5 หลักการนับที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 15 ตอนที่ 5 หลักการนับที่ใช้ในชีวิตประจำวัน...

25 ต.ค. 2564, 02:59 | 0

10141 โมดูล 15 ตอนที่ 4 สถิติในชีวิตประจำวัน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 15 ตอนที่ 4 สถิติในชีวิตประจำวัน...

25 ต.ค. 2564, 02:56 | 0

10141 โมดูล 15 ตอนที่ 3 การหาเส้นรอบรูปของรูปเรขาคณิตสองมิติและคำอุปสรรค

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 15 ตอนที่ 3 การหาเส้นรอบรูปของรูปเรขาคณิตสองมิติและคำอุปสรรค...

25 ต.ค. 2564, 02:54 | 2

10141 โมดูล 15 ตอนที่ 1 เลขยกกำลัง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 15 ตอนที่ 1 เลขยกกำลัง...

25 ต.ค. 2564, 02:50 | 1

10141 โมดูล 14 ตอนที่ 5 เทคโนโลยีการแปรรูป

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 14 ตอนที่ 5 เทคโนโลยีการแปรรูป...

25 ต.ค. 2564, 02:49 | 2

10141 โมดูล 14 ตอนที่ 4 การเลี้ยงไก่และสัตว์น้ำ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 14 ตอนที่ 4 การเลี้ยงไก่และสัตว์น้ำ...

25 ต.ค. 2564, 02:45 | 3

10141 โมดูล 14 ตอนที่ 3 การเลี้ยงโคและสุกร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 14 ตอนที่ 3 การเลี้ยงโคและสุกร...

25 ต.ค. 2564, 02:43 | 3

10141 โมดูล 14 ตอนที่ 2 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 14 ตอนที่ 2 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร...

25 ต.ค. 2564, 02:43 | 2

10141 โมดูล 14 ตอนที่ 1 ระบบการผลิตทางการเกษตร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 14 ตอนที่ 1 ระบบการผลิตทางการเกษตร...

25 ต.ค. 2564, 02:41 | 0

10141 โมดูล 9 ตอนที่ 4 เทคโนโลยีอวกาศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 9 ตอนที่ 4 เทคโนโลยีอวกาศ...

30 ก.ย. 2564, 11:24 | 11

10141 โมดูล 9 ตอนที่ 3 เทคโนโลยีการขนส่ง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 9 ตอนที่ 3 เทคโนโลยีการขนส่ง...

30 ก.ย. 2564, 11:21 | 10

10141 โมดูล 9 ตอนที่ 2 นาโนเทคโนโลยี

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 9 ตอนที่ 2 นาโนเทคโนโลยี...

30 ก.ย. 2564, 11:18 | 11

10141 โมดูล 9 ตอนที่ 1 เทคโนโลยีวัสดุ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 9 ตอนที่ 1 เทคโนโลยีวัสดุ...

30 ก.ย. 2564, 11:15 | 11

10141 โมดูลที่ 8 ตอนที่ 4 การเปลี่ยนรูปของพลังงาน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูลที่ 8 ตอนที่ 4 การเปลี่ยนรูปของพลังงาน...

23 ก.ย. 2564, 02:54 | 12

10141 โมดูลที่ 8 ตอนที่ 3 การเปลี่ยนรูปของพลังงาน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูลที่ 8 ตอนที่ 3 การเปลี่ยนรูปของพลังงาน...

23 ก.ย. 2564, 02:51 | 10

10141 โมดูลที่ 8 ตอนที่ 2 งานและพลังงาน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูลที่ 8 ตอนที่ 2 งานและพลังงาน...

23 ก.ย. 2564, 02:51 | 10

10141 โมดูลที่ 8 ตอนที่ 1 สสารและสถานะของสสาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูลที่ 8 ตอนที่ 1 สสารและสถานะของสสาร...

23 ก.ย. 2564, 02:47 | 12

10141 โมดูลที่ 7 ตอนที่ 6 มลพิษทาอากาศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูลที่ 7 ตอนที่ 6 มลพิษทาอากาศ...

23 ก.ย. 2564, 02:47 | 10

10141 โมดูลที่ 7 ตอนที่ 5 ทรัพยากรป่าไม้

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูลที่ 7 ตอนที่ 5 ทรัพยากรป่าไม้...

16 ก.ย. 2564, 11:29 | 6

10141 โมดูลที่ 7 ตอนที่ 4 ทรัพยากรน้ำ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูลที่ 7 ตอนที่ 4 ทรัพยากรน้ำ...

16 ก.ย. 2564, 11:27 | 6

10141 โมดูลที่ 7 ตอนที่ 3 ทรัพยากรดิน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูลที่ 7 ตอนที่ 3 ทรัพยากรดิน...

16 ก.ย. 2564, 11:25 | 6

10141 โมดูลที่ 7 ตอนที่ 2 ประชากรมนุษย์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูลที่ 7 ตอนที่ 2 ประชากรมนุษย์...

16 ก.ย. 2564, 11:19 | 7

10141 โมดูลที่ 7 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูลที่ 7 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม...

16 ก.ย. 2564, 11:18 | 6

10141 โมดูลที่ 6 ตอนที่ 3 ปรากฏการณ์การเคลื่อนที่ของโลก

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูลที่ 6 ตอนที่ 3 ปรากฏการณ์การเคลื่อนที่ของโลก...

16 ก.ย. 2564, 11:14 | 10

10141 โมดูลที่ 6 ตอนที่ 2 ระบบสุิริยะ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูลที่ 6 ตอนที่ 2 ระบบสุิริยะ...

16 ก.ย. 2564, 11:14 | 8

10141 โมดูลที่ 6 ตอนที่ 1 เอกภพ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูลที่ 6 ตอนที่ 1 เอกภพ

16 ก.ย. 2564, 11:12 | 12

10141 โมดุล 5 ตอนที่ 3 ยา เครื่องสำอางและสมุนไพร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดุล 5 ตอนที่ 3 ยา เครื่องสำอางและสมุนไพร...

5 ก.ย. 2564, 03:31 | 21

10141 โมดูล 5 ตอนที่ 2 สารเคมีในอาหาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 5 ตอนที่ 2 สารเคมีในอาหาร...

5 ก.ย. 2564, 03:29 | 15

10141 โมดูล 5 ตอนที่ 1 สารเคมีในบ้านและในชีวิตประจำวัน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 5 ตอนที่ 1 สารเคมีในบ้านและในชีวิตประจำวัน...

5 ก.ย. 2564, 03:26 | 17

10141 โมดูล 4 ตอนที่ 4 การเสริมสร้างสุขภาพ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 4 ตอนที่ 4 การเสริมสร้างสุขภาพ...

5 ก.ย. 2564, 03:20 | 12

10141 โมดูล 4 ตอนที่ 3 ภาวะสุขภาพที่ดี

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 4 ตอนที่ 3 ภาวะสุขภาพที่ดี...

5 ก.ย. 2564, 03:16 | 14

10141 โมดูล 4 ตอนที่ 2 ธรรมชาติของโรค

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 4 ตอนที่ 2 ธรรมชาติของโรค...

5 ก.ย. 2564, 03:15 | 12

10141 โมดูล 4 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพมนุษย์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 4 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพมนุษย์...

5 ก.ย. 2564, 03:10 | 10

10141 โมดูล 3 ตอนที 6  เนื้อเยื่อในร่างกายมนุษย์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 3 ตอนที 6 เนื้อเยื่อในร่างกายมนุษย์...

3 ก.ย. 2564, 01:47 | 7

10141 โมดูล 3 ตอนที่ 8 ความผิดปกติทางพันธุกรรม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 3 ตอนที่ 8 ความผิดปกติทางพันธุกรรม...

30 ส.ค. 2564, 05:09 | 8

10141 โมดูล 3 ตอนที่ 7 ระบบอวัยวะในร่างกายมนุษย์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 3 ตอนที่ 7 ระบบอวัยวะในร่างกายมนุษย์...

30 ส.ค. 2564, 05:05 | 9

10141 โมดูล 3 ตอนที่ 5 ชนิดของเซลล์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 3 ตอนที่ 5 ชนิดของเซลล์...

30 ส.ค. 2564, 04:04 | 12

10141 โมดูล3 ตอนที่ 4 ออร์แกเนลล์ที่อยู่ในไซโทพลาซึม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล3 ตอนที่ 4 ออร์แกเนลล์ที่อยู่ในไซโทพลาซึม...

30 ส.ค. 2564, 04:00 | 103

10141 โมดูล 3 ตอนที่ 3 โครงสร้างของเซลล์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 3 ตอนที่ 3 โครงสร้างของเซลล์...

30 ส.ค. 2564, 03:58 | 7

10141 โมดูล 3 ตอนที่ 2 สารประกอบในร่างกายมนุษย์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 3 ตอนที่ 2 สารประกอบในร่างกายมนุษย์...

30 ส.ค. 2564, 03:56 | 13

10141 โมดูล 3 ตอนที่ 1 ภาพรวมร่างกายมนุษย์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 3 ตอนที่ 1 ภาพรวมร่างกายมนุษย์...

30 ส.ค. 2564, 03:53 | 12

10141 โมดูล 2 ตอนที่ 5 วิวัฒนาการของพืชและสัตว์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 2 ตอนที่ 5 วิวัฒนาการของพืชและสัตว์...

30 ส.ค. 2564, 03:51 | 14

10141 โมดูล 2 ตอนที่ 4 การจำแนกสิ่งมีชีวิต

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 2 ตอนที่ 4 การจำแนกสิ่งมีชีวิต...

30 ส.ค. 2564, 03:47 | 11

10141 โมดูล 2 ตอนที่ 3 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 2 ตอนที่ 3 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์...

18 ส.ค. 2564, 02:03 | 12

10141 โมดูล 2 ตอนที่ 2 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 2 ตอนที่ 2 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์...

18 ส.ค. 2564, 01:58 | 10

10141 โมดูล 2 ตอนที่ 1 วัฒนการของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 2 ตอนที่ 1 วัฒนการของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์...

18 ส.ค. 2564, 01:54 | 19

10141 โมดูล 1 ตอนที่ 2 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 1 ตอนที่ 2 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

18 ส.ค. 2564, 01:51 | 13

10141 โมดูล 1 ตอนที่ 1 แนวคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 1 ตอนที่ 1 แนวคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

18 ส.ค. 2564, 01:48 | 19

2565

10141 โมดุล 5 ตอน 5 แนวทางการแก้ปัญหาการใช้สารเคมีเพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดุล 5 ตอน 5 แนวทางการแก้ปัญหาการใช้สารเคมีเพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืน...

30 เม.ย. 2565, 11:31 | 5

10141 โมดูล 5 ตอนที่ 4 สารเคมีเพื่อสุขภาพและสารเสพติด

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 5 ตอนที่ 4 สารเคมีเพื่อสุขภาพและสารเสพติด...

30 เม.ย. 2565, 11:29 | 3

2564

10141 ปฐมนิเทศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 ปฐมนิเทศ

29 ต.ค. 2564, 01:35 | 4

10141 โมดูล 13 ตอนที่ 2 อุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 13 ตอนที่ 2 อุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์...

25 ต.ค. 2564, 05:49 | 1

10141 โมดูล 12 ตอนที่  2  สื่อนำสัญญาณ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 12 ตอนที่ 2 สื่อนำสัญญาณ...

25 ต.ค. 2564, 05:45 | 1

10141 โมดูล 15 ตอนที่ 2 ร้อยละที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 15 ตอนที่ 2 ร้อยละที่ใช้ในชีวิตประจำวัน...

25 ต.ค. 2564, 05:45 | 1

10141 โมดูล 13 ตอนที่ 5 โรคทางตา โรคมะเร็ง โรคเอดส์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 13 ตอนที่ 5 โรคทางตา โรคมะเร็ง โรคเอดส์...

25 ต.ค. 2564, 03:48 | 1

10141 โมดูล 13 ตอนที่ 4 การนอนกรน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 13 ตอนที่ 4 การนอนกรน

25 ต.ค. 2564, 03:45 | 1

10141 โมดูล 13 ตอนที่ 3 โรคทางหู

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 13 ตอนที่ 3 โรคทางหู

25 ต.ค. 2564, 03:42 | 1

10141 โมดูล 13 ตอนที่ 1 หลักการวินิจฉัยโรคและการรักษา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 13 ตอนที่ 1 หลักการวินิจฉัยโรคและการรักษา...

25 ต.ค. 2564, 03:40 | 1

10141 โมดูล 12 ตอนที่  3 เทคโนโลยีการสือสารไร้สาย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 12 ตอนที่ 3 เทคโนโลยีการสือสารไร้สาย...

25 ต.ค. 2564, 03:39 | 1

10141 โมดูล 12 ตอนที่  1 ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 12 ตอนที่ 1 ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม...

25 ต.ค. 2564, 03:29 | 2

10141 โมดูล 11 ตอนที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 11 ตอนที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศกับสังคมและสิ่งแวดล้อม...

25 ต.ค. 2564, 03:27 | 1

10141 โมดูล 11 ตอนที่ 1 ระบบสารสนเทศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 11 ตอนที่ 1 ระบบสารสนเทศ...

25 ต.ค. 2564, 03:22 | 1

10141 โมดูล 10 ตอนที่ 3 เซลล์เชื้อเพลิง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 10 ตอนที่ 3 เซลล์เชื้อเพลิง...

25 ต.ค. 2564, 03:12 | 1

10141 โมดูล 10 ตอนที่ 2 เทคโนโลยีพลังงานสะอาด

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 10 ตอนที่ 2 เทคโนโลยีพลังงานสะอาด...

25 ต.ค. 2564, 03:09 | 1

10141 โมดูล 10 ตอนที่ 1 พลังงานทดแทน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 10 ตอนที่ 1 พลังงานทดแทน...

25 ต.ค. 2564, 03:09 | 2

10141 โมดูล 15 ตอนที่ 5 หลักการนับที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 15 ตอนที่ 5 หลักการนับที่ใช้ในชีวิตประจำวัน...

25 ต.ค. 2564, 02:59 | 0

10141 โมดูล 15 ตอนที่ 4 สถิติในชีวิตประจำวัน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 15 ตอนที่ 4 สถิติในชีวิตประจำวัน...

25 ต.ค. 2564, 02:56 | 0

10141 โมดูล 15 ตอนที่ 3 การหาเส้นรอบรูปของรูปเรขาคณิตสองมิติและคำอุปสรรค

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 15 ตอนที่ 3 การหาเส้นรอบรูปของรูปเรขาคณิตสองมิติและคำอุปสรรค...

25 ต.ค. 2564, 02:54 | 2

10141 โมดูล 15 ตอนที่ 1 เลขยกกำลัง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 15 ตอนที่ 1 เลขยกกำลัง...

25 ต.ค. 2564, 02:50 | 1

10141 โมดูล 14 ตอนที่ 5 เทคโนโลยีการแปรรูป

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 14 ตอนที่ 5 เทคโนโลยีการแปรรูป...

25 ต.ค. 2564, 02:49 | 2

10141 โมดูล 14 ตอนที่ 4 การเลี้ยงไก่และสัตว์น้ำ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 14 ตอนที่ 4 การเลี้ยงไก่และสัตว์น้ำ...

25 ต.ค. 2564, 02:45 | 3

10141 โมดูล 14 ตอนที่ 3 การเลี้ยงโคและสุกร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 14 ตอนที่ 3 การเลี้ยงโคและสุกร...

25 ต.ค. 2564, 02:43 | 3

10141 โมดูล 14 ตอนที่ 2 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 14 ตอนที่ 2 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร...

25 ต.ค. 2564, 02:43 | 2

10141 โมดูล 14 ตอนที่ 1 ระบบการผลิตทางการเกษตร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 14 ตอนที่ 1 ระบบการผลิตทางการเกษตร...

25 ต.ค. 2564, 02:41 | 0

10141 โมดูล 9 ตอนที่ 4 เทคโนโลยีอวกาศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 9 ตอนที่ 4 เทคโนโลยีอวกาศ...

30 ก.ย. 2564, 11:24 | 11

10141 โมดูล 9 ตอนที่ 3 เทคโนโลยีการขนส่ง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 9 ตอนที่ 3 เทคโนโลยีการขนส่ง...

30 ก.ย. 2564, 11:21 | 10

10141 โมดูล 9 ตอนที่ 2 นาโนเทคโนโลยี

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 9 ตอนที่ 2 นาโนเทคโนโลยี...

30 ก.ย. 2564, 11:18 | 11

10141 โมดูล 9 ตอนที่ 1 เทคโนโลยีวัสดุ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 9 ตอนที่ 1 เทคโนโลยีวัสดุ...

30 ก.ย. 2564, 11:15 | 11

10141 โมดูลที่ 8 ตอนที่ 4 การเปลี่ยนรูปของพลังงาน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูลที่ 8 ตอนที่ 4 การเปลี่ยนรูปของพลังงาน...

23 ก.ย. 2564, 02:54 | 12

10141 โมดูลที่ 8 ตอนที่ 3 การเปลี่ยนรูปของพลังงาน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูลที่ 8 ตอนที่ 3 การเปลี่ยนรูปของพลังงาน...

23 ก.ย. 2564, 02:51 | 10

10141 โมดูลที่ 8 ตอนที่ 2 งานและพลังงาน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูลที่ 8 ตอนที่ 2 งานและพลังงาน...

23 ก.ย. 2564, 02:51 | 10

10141 โมดูลที่ 8 ตอนที่ 1 สสารและสถานะของสสาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูลที่ 8 ตอนที่ 1 สสารและสถานะของสสาร...

23 ก.ย. 2564, 02:47 | 12

10141 โมดูลที่ 7 ตอนที่ 6 มลพิษทาอากาศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูลที่ 7 ตอนที่ 6 มลพิษทาอากาศ...

23 ก.ย. 2564, 02:47 | 10

10141 โมดูลที่ 7 ตอนที่ 5 ทรัพยากรป่าไม้

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูลที่ 7 ตอนที่ 5 ทรัพยากรป่าไม้...

16 ก.ย. 2564, 11:29 | 6

10141 โมดูลที่ 7 ตอนที่ 4 ทรัพยากรน้ำ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูลที่ 7 ตอนที่ 4 ทรัพยากรน้ำ...

16 ก.ย. 2564, 11:27 | 6

10141 โมดูลที่ 7 ตอนที่ 3 ทรัพยากรดิน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูลที่ 7 ตอนที่ 3 ทรัพยากรดิน...

16 ก.ย. 2564, 11:25 | 6

10141 โมดูลที่ 7 ตอนที่ 2 ประชากรมนุษย์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูลที่ 7 ตอนที่ 2 ประชากรมนุษย์...

16 ก.ย. 2564, 11:19 | 7

10141 โมดูลที่ 7 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูลที่ 7 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม...

16 ก.ย. 2564, 11:18 | 6

10141 โมดูลที่ 6 ตอนที่ 3 ปรากฏการณ์การเคลื่อนที่ของโลก

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูลที่ 6 ตอนที่ 3 ปรากฏการณ์การเคลื่อนที่ของโลก...

16 ก.ย. 2564, 11:14 | 10

10141 โมดูลที่ 6 ตอนที่ 2 ระบบสุิริยะ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูลที่ 6 ตอนที่ 2 ระบบสุิริยะ...

16 ก.ย. 2564, 11:14 | 8

10141 โมดูลที่ 6 ตอนที่ 1 เอกภพ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูลที่ 6 ตอนที่ 1 เอกภพ

16 ก.ย. 2564, 11:12 | 12

10141 โมดุล 5 ตอนที่ 3 ยา เครื่องสำอางและสมุนไพร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดุล 5 ตอนที่ 3 ยา เครื่องสำอางและสมุนไพร...

5 ก.ย. 2564, 03:31 | 21

10141 โมดูล 5 ตอนที่ 2 สารเคมีในอาหาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 5 ตอนที่ 2 สารเคมีในอาหาร...

5 ก.ย. 2564, 03:29 | 15

10141 โมดูล 5 ตอนที่ 1 สารเคมีในบ้านและในชีวิตประจำวัน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 5 ตอนที่ 1 สารเคมีในบ้านและในชีวิตประจำวัน...

5 ก.ย. 2564, 03:26 | 17

10141 โมดูล 4 ตอนที่ 4 การเสริมสร้างสุขภาพ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 4 ตอนที่ 4 การเสริมสร้างสุขภาพ...

5 ก.ย. 2564, 03:20 | 12

10141 โมดูล 4 ตอนที่ 3 ภาวะสุขภาพที่ดี

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 4 ตอนที่ 3 ภาวะสุขภาพที่ดี...

5 ก.ย. 2564, 03:16 | 14

10141 โมดูล 4 ตอนที่ 2 ธรรมชาติของโรค

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 4 ตอนที่ 2 ธรรมชาติของโรค...

5 ก.ย. 2564, 03:15 | 12

10141 โมดูล 4 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพมนุษย์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 4 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพมนุษย์...

5 ก.ย. 2564, 03:10 | 10

10141 โมดูล 3 ตอนที 6  เนื้อเยื่อในร่างกายมนุษย์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 3 ตอนที 6 เนื้อเยื่อในร่างกายมนุษย์...

3 ก.ย. 2564, 01:47 | 7

10141 โมดูล 3 ตอนที่ 8 ความผิดปกติทางพันธุกรรม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 3 ตอนที่ 8 ความผิดปกติทางพันธุกรรม...

30 ส.ค. 2564, 05:09 | 8

10141 โมดูล 3 ตอนที่ 7 ระบบอวัยวะในร่างกายมนุษย์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 3 ตอนที่ 7 ระบบอวัยวะในร่างกายมนุษย์...

30 ส.ค. 2564, 05:05 | 9

10141 โมดูล 3 ตอนที่ 5 ชนิดของเซลล์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 3 ตอนที่ 5 ชนิดของเซลล์...

30 ส.ค. 2564, 04:04 | 12

10141 โมดูล3 ตอนที่ 4 ออร์แกเนลล์ที่อยู่ในไซโทพลาซึม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล3 ตอนที่ 4 ออร์แกเนลล์ที่อยู่ในไซโทพลาซึม...

30 ส.ค. 2564, 04:00 | 103

10141 โมดูล 3 ตอนที่ 3 โครงสร้างของเซลล์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 3 ตอนที่ 3 โครงสร้างของเซลล์...

30 ส.ค. 2564, 03:58 | 7

10141 โมดูล 3 ตอนที่ 2 สารประกอบในร่างกายมนุษย์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 3 ตอนที่ 2 สารประกอบในร่างกายมนุษย์...

30 ส.ค. 2564, 03:56 | 13

10141 โมดูล 3 ตอนที่ 1 ภาพรวมร่างกายมนุษย์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 3 ตอนที่ 1 ภาพรวมร่างกายมนุษย์...

30 ส.ค. 2564, 03:53 | 12

10141 โมดูล 2 ตอนที่ 5 วิวัฒนาการของพืชและสัตว์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 2 ตอนที่ 5 วิวัฒนาการของพืชและสัตว์...

30 ส.ค. 2564, 03:51 | 14

10141 โมดูล 2 ตอนที่ 4 การจำแนกสิ่งมีชีวิต

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 2 ตอนที่ 4 การจำแนกสิ่งมีชีวิต...

30 ส.ค. 2564, 03:47 | 11

10141 โมดูล 2 ตอนที่ 3 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 2 ตอนที่ 3 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์...

18 ส.ค. 2564, 02:03 | 12

10141 โมดูล 2 ตอนที่ 2 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 2 ตอนที่ 2 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์...

18 ส.ค. 2564, 01:58 | 10

10141 โมดูล 2 ตอนที่ 1 วัฒนการของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 2 ตอนที่ 1 วัฒนการของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์...

18 ส.ค. 2564, 01:54 | 19

10141 โมดูล 1 ตอนที่ 2 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 1 ตอนที่ 2 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

18 ส.ค. 2564, 01:51 | 13

10141 โมดูล 1 ตอนที่ 1 แนวคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 โมดูล 1 ตอนที่ 1 แนวคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

18 ส.ค. 2564, 01:48 | 19

2565

2565

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายการที่ 10

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายการที่ 10...

25 ส.ค. 2559, 09:40 | 1004

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายการที่ 9

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายการที่ 9...

25 ส.ค. 2559, 09:38 | 1213

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายการที่ 8

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายการที่ 8...

25 ส.ค. 2559, 09:35 | 965

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายการที่ 7

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายการที่ 7...

25 ส.ค. 2559, 09:30 | 974

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายการที่ 6

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายการที่ 6...

25 ส.ค. 2559, 09:27 | 1724

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายการที่ 4

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายการที่ 4...

25 ส.ค. 2559, 09:22 | 1006

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายการที่ 11

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายการที่ 11...

25 ส.ค. 2559, 09:43 | 991

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายการที่ 12

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายการที่ 12...

25 ส.ค. 2559, 09:45 | 1206

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายการที่ 5

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายการที่ 5...

25 ส.ค. 2559, 09:26 | 1018

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายการที่ 3

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายการที่ 3...

25 ส.ค. 2559, 08:42 | 1157

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายการที่ 2

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายการที่ 2...

25 ส.ค. 2559, 08:37 | 1275

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายการที่ 1

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต รายการที่ 1...

25 ส.ค. 2559, 08:34 | 1862