ผลการค้นหา "1-1" (52)
การแสดงผล :
  

2565

82427 โมดูล 13 ตอนที่ 1-1 การเข้าถึงและผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

82427 โมดูล 13 ตอนที่ 1-1 การเข้าถึงและผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว...

22 ก.ค. 2565, 09:09 | 0

82427 โมดูล 1 ตอนที่่ 1-1 ความคิดทฤษฎีการพัฒนามนุษย์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

82427 โมดูล 1 ตอนที่่ 1-1 ความคิดทฤษฎีการพัฒนามนุษย์...

22 ก.ค. 2565, 02:48 | 0

14216 โมดูล 1 ตอนที่ 1-1 Definition of Culture

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14216 โมดูล 1 ตอนที่ 1-1 Definition of Culture

13 พ.ค. 2565, 05:03 | 4

91724  สอนเสริม DVD 1-1

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

91724 สอนเสริม DVD 1-1

14 มี.ค. 2565, 13:08 | 26

2564

33303 รายการปฐมนิเทศ ตอนที่ 4 แนวคิดหน่วยการสอนที่ 11-15

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

33303 รายการปฐมนิเทศ ตอนที่ 4 แนวคิดหน่วยการสอนที่ 11-15...

21 ธ.ค. 2564, 08:56 | 1

60727 โมดูล 2 หน่วยที่ 11-12 การใช้จ่ายของรัฐบาล

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

60727 โมดูล 2 หน่วยที่ 11-12 การใช้จ่ายของรัฐบาล...

9 พ.ย. 2564, 05:06 | 0

91353 หน่วยที่ 11-1 การเกตรผสมผสาน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

91353 หน่วยที่ 11-1 การเกตรผสมผสาน...

31 ก.ค. 2564, 12:25 | 0

91353 หน่วยที่ 1-1 การส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

91353 หน่วยที่ 1-1 การส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน...

31 ก.ค. 2564, 02:37 | 0

สื่อสอนเสริมชุดวิชา 41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 ครั้งที่1-1 ผลิตภาค1/2563

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

สื่อสอนเสริมชุดวิชา 41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 ครั้งที่1-1 ผลิตภาค1/2563...

29 ก.ค. 2564, 06:28 | 37

2565

82427 โมดูล 13 ตอนที่ 1-1 การเข้าถึงและผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

82427 โมดูล 13 ตอนที่ 1-1 การเข้าถึงและผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว...

22 ก.ค. 2565, 09:09 | 0

82427 โมดูล 1 ตอนที่่ 1-1 ความคิดทฤษฎีการพัฒนามนุษย์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

82427 โมดูล 1 ตอนที่่ 1-1 ความคิดทฤษฎีการพัฒนามนุษย์...

22 ก.ค. 2565, 02:48 | 0

14216 โมดูล 1 ตอนที่ 1-1 Definition of Culture

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14216 โมดูล 1 ตอนที่ 1-1 Definition of Culture

13 พ.ค. 2565, 05:03 | 4

91724  สอนเสริม DVD 1-1

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

91724 สอนเสริม DVD 1-1

14 มี.ค. 2565, 13:08 | 26

2564

33303 รายการปฐมนิเทศ ตอนที่ 4 แนวคิดหน่วยการสอนที่ 11-15

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

33303 รายการปฐมนิเทศ ตอนที่ 4 แนวคิดหน่วยการสอนที่ 11-15...

21 ธ.ค. 2564, 08:56 | 1

60727 โมดูล 2 หน่วยที่ 11-12 การใช้จ่ายของรัฐบาล

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

60727 โมดูล 2 หน่วยที่ 11-12 การใช้จ่ายของรัฐบาล...

9 พ.ย. 2564, 05:06 | 0

91353 หน่วยที่ 11-1 การเกตรผสมผสาน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

91353 หน่วยที่ 11-1 การเกตรผสมผสาน...

31 ก.ค. 2564, 12:25 | 0

91353 หน่วยที่ 1-1 การส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

91353 หน่วยที่ 1-1 การส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน...

31 ก.ค. 2564, 02:37 | 0

2565

2564

สื่อสอนเสริมชุดวิชา 41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 ครั้งที่1-1 ผลิตภาค1/2563

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

สื่อสอนเสริมชุดวิชา 41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 ครั้งที่1-1 ผลิตภาค1/2563...

29 ก.ค. 2564, 06:28 | 37