ผลการค้นหา "ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง" (24)
การแสดงผล :
  

2563

14111 Module 15: Excel at Taking Tests
14111 Module 15: Excel at Taking Tests

12 มิ.ย. 2563, 10:46 | 871

14111 Module 13 : Summarizing Information
14111 Module 13 : Summarizing Information

12 มิ.ย. 2563, 10:39 | 871

14111 Module 12: Self-study Milestones
14111 Module 12: Self-study Milestones

12 มิ.ย. 2563, 10:33 | 832

14111 Module 11 : Presenting Information
14111 Module 11 : Presenting Information

12 มิ.ย. 2563, 10:28 | 816

14111 Module 9 : Exercise
14111 Module 9 : Exercise

12 มิ.ย. 2563, 10:09 | 646

14111 Module 9 : Listening Strategies
14111 Module 9 : Listening Strategies

12 มิ.ย. 2563, 10:01 | 709

14111 Module 8: Areas for Improvement
14111 Module 8: Areas for Improvement

12 มิ.ย. 2563, 09:55 | 736

14111 Module 7: Reading Strategies
14111 Module 7: Reading Strategies

12 มิ.ย. 2563, 09:43 | 856

14111 Module 7: Reading Strategies
14111 Module 7: Reading Strategies

11 มิ.ย. 2563, 15:52 | 461

14111 Module 7: Reading Strategies
14111 Module 7: Reading Strategies

11 มิ.ย. 2563, 15:45 | 483

14111 How to Criticize Constructively (part3)
14111 How to Criticize Constructively (part3)

11 มิ.ย. 2563, 15:15 | 505

14111 Module 6 Maximizing
14111 Module 6 Maximizing

11 มิ.ย. 2563, 15:02 | 510

14111 Module 6 Maximizing My Resources
14111 Module 6 Maximizing My Resources

11 มิ.ย. 2563, 14:49 | 838

14111 บรรยายสรุป Module 4
14111 บรรยายสรุป Module 4

11 มิ.ย. 2563, 14:36 | 796

14111 บรรยายสรุป Module 5
14111 บรรยายสรุป Module 5

11 มิ.ย. 2563, 14:30 | 866

14111 บรรยายสรุป Module 4
14111 บรรยายสรุป Module 4

11 มิ.ย. 2563, 13:28 | 417

14111 Constructive Criticism part2
14111 Constructive Criticism part2

11 มิ.ย. 2563, 12:48 | 817

14111 Module 3 part1 Cooperative Learning
14111 Module 3 part1 Cooperative Learning

10 มิ.ย. 2563, 23:26 | 840

14111 Study style quiz
14111 Study style quiz

10 มิ.ย. 2563, 23:07 | 612

14111 บรรยายสรุป Module 2
14111 บรรยายสรุป Module 2

10 มิ.ย. 2563, 22:55 | 985

2563

14111 Module 15: Excel at Taking Tests
14111 Module 15: Excel at Taking Tests

12 มิ.ย. 2563, 10:46 | 871

14111 Module 13 : Summarizing Information
14111 Module 13 : Summarizing Information

12 มิ.ย. 2563, 10:39 | 871

14111 Module 12: Self-study Milestones
14111 Module 12: Self-study Milestones

12 มิ.ย. 2563, 10:33 | 832

14111 Module 11 : Presenting Information
14111 Module 11 : Presenting Information

12 มิ.ย. 2563, 10:28 | 816

14111 Module 9 : Exercise
14111 Module 9 : Exercise

12 มิ.ย. 2563, 10:09 | 646

14111 Module 9 : Listening Strategies
14111 Module 9 : Listening Strategies

12 มิ.ย. 2563, 10:01 | 709

14111 Module 8: Areas for Improvement
14111 Module 8: Areas for Improvement

12 มิ.ย. 2563, 09:55 | 736

14111 Module 7: Reading Strategies
14111 Module 7: Reading Strategies

12 มิ.ย. 2563, 09:43 | 856

14111 Module 7: Reading Strategies
14111 Module 7: Reading Strategies

11 มิ.ย. 2563, 15:52 | 461

14111 Module 7: Reading Strategies
14111 Module 7: Reading Strategies

11 มิ.ย. 2563, 15:45 | 483

14111 How to Criticize Constructively (part3)
14111 How to Criticize Constructively (part3)

11 มิ.ย. 2563, 15:15 | 505

14111 Module 6 Maximizing
14111 Module 6 Maximizing

11 มิ.ย. 2563, 15:02 | 510

14111 Module 6 Maximizing My Resources
14111 Module 6 Maximizing My Resources

11 มิ.ย. 2563, 14:49 | 838

14111 บรรยายสรุป Module 4
14111 บรรยายสรุป Module 4

11 มิ.ย. 2563, 14:36 | 796

14111 บรรยายสรุป Module 5
14111 บรรยายสรุป Module 5

11 มิ.ย. 2563, 14:30 | 866

14111 บรรยายสรุป Module 4
14111 บรรยายสรุป Module 4

11 มิ.ย. 2563, 13:28 | 417

14111 Constructive Criticism part2
14111 Constructive Criticism part2

11 มิ.ย. 2563, 12:48 | 817

14111 Module 3 part1 Cooperative Learning
14111 Module 3 part1 Cooperative Learning

10 มิ.ย. 2563, 23:26 | 840

14111 Study style quiz
14111 Study style quiz

10 มิ.ย. 2563, 23:07 | 612

14111 บรรยายสรุป Module 2
14111 บรรยายสรุป Module 2

10 มิ.ย. 2563, 22:55 | 985