สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

จำนวนสื่อ 144 สื่อ | ชุดวิชา 13 ชุดวิชา
สื่อทั้งหมดประกอบด้วย สื่อการศึกษา 3 ประเภท
e-Learning สื่อการศึกษาสำหรับชุดวิชาที่เปิดการเรียนการสอนออนไลน์
e-tutorial สื่อเสริมที่ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจชุดวิชา
FM Sukhothai สื่อเสียงประกอบชุดวิชา

ชุดวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์:


สื่อใหม่ล่าสุด

60727 หน่วยที่ 1-2

14 ต.ค. 2563, 08:56 | 185e-Learning

สื่อประกอบชุดวิชาที่เปิดการเรียนการสอนแบบ e-Learning

60727 หน่วยที่ 1-2
60727 หน่วยที่ 1-2

14 ต.ค. 2563, 08:56 | 185

60727 หน่วยที่ 1-2
60727 หน่วยที่ 1-2

9 ต.ค. 2563, 06:07 | 276

60730 ปฐมนิเทศ
60730 ปฐมนิเทศ

21 ม.ค. 2562, 11:48 | 32

E-Tutorials

สื่อเสริม ติวเข้ม ก่อนสอบ

FM Sukhothai

สื่อออดิโอประกอบชุดวิชา

ไม่พบสื่อ


สื่อจากสาขาวิชา

สื่อประกอบชุดวิชาที่เปิดการเรียนการสอนแบบ e-Learning

60722 โมดูล10
60722 โมดูล10

29 ก.ค. 2559, 11:15 | 7953

60722 โมดูล9
60722 โมดูล9

29 ก.ค. 2559, 11:13 | 7921

60722 โมดูล8..
60722 โมดูล8..

29 ก.ค. 2559, 11:11 | 7979

60722 ปฐมนิเทศ
60722 ปฐมนิเทศ

29 ก.ค. 2559, 14:25 | 562