สาขาวิชานิติศาสตร์

จำนวนสื่อ 192 สื่อ | ชุดวิชา 10 ชุดวิชา
สื่อทั้งหมดประกอบด้วย สื่อการศึกษา 3 ประเภท
e-Learning สื่อการศึกษาสำหรับชุดวิชาที่เปิดการเรียนการสอนออนไลน์
e-tutorial สื่อเสริมที่ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจชุดวิชา
FM Sukhothai สื่อเสียงประกอบชุดวิชา

ชุดวิชาสาขาวิชานิติศาสตร์:


สื่อใหม่ล่าสุดe-Learning

สื่อประกอบชุดวิชาที่เปิดการเรียนการสอนแบบ e-Learning

E-Tutorials

สื่อเสริม ติวเข้ม ก่อนสอบ

FM Sukhothai

สื่อออดิโอประกอบชุดวิชาสื่อจากสาขาวิชา

สื่อประกอบชุดวิชาที่เปิดการเรียนการสอนแบบ e-Learning

กฎหมายมหาชน
กฎหมายมหาชน

10 ส.ค. 2559, 09:37 | 880

กฎหมายมหาชน
กฎหมายมหาชน

10 ส.ค. 2559, 09:41 | 530

กฎหมายมหาชน
กฎหมายมหาชน

10 ส.ค. 2559, 09:47 | 1117

กฎหมายมหาชน
กฎหมายมหาชน

10 ส.ค. 2559, 09:55 | 447

กฎหมายมหาชน
กฎหมายมหาชน

10 ส.ค. 2559, 10:03 | 575

กฎหมายมหาชน
กฎหมายมหาชน

10 ส.ค. 2559, 10:09 | 527

กฎหมายมหาชน
กฎหมายมหาชน

10 ส.ค. 2559, 10:17 | 548

กฎหมายมหาชน
กฎหมายมหาชน

10 ส.ค. 2559, 10:24 | 665

กฎหมายมหาชน
กฎหมายมหาชน

10 ส.ค. 2559, 10:31 | 664

กฎหมายมหาชน
กฎหมายมหาชน

10 ส.ค. 2559, 10:36 | 1674