สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

จำนวนสื่อ 2192 สื่อ | ชุดวิชา 165 ชุดวิชา
สื่อทั้งหมดประกอบด้วย สื่อการศึกษา 3 ประเภท
e-Learning สื่อการศึกษาสำหรับชุดวิชาที่เปิดการเรียนการสอนออนไลน์
e-tutorial สื่อเสริมที่ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจชุดวิชา
FM Sukhothai สื่อเสียงประกอบชุดวิชาสื่อใหม่ล่าสุดe-Learning

สื่อประกอบชุดวิชาที่เปิดการเรียนการสอนแบบ e-Learning

E-Tutorials

สื่อเสริม ติวเข้ม ก่อนสอบ

FM Sukhothai

สื่อออดิโอประกอบชุดวิชาสื่อจากสาขาวิชา

สื่อประกอบชุดวิชาที่เปิดการเรียนการสอนแบบ e-Learning

33713 โมดูลที่ 2
33713 โมดูลที่ 2

28 ก.ค. 2559, 10:03 | 10073

33713 โมดูลที่ 1
33713 โมดูลที่ 1

28 ก.ค. 2559, 09:55 | 10142