สาขาวิชาศิลปศาสตร์

จำนวนสื่อ 1559 สื่อ | ชุดวิชา 136 ชุดวิชา
สื่อทั้งหมดประกอบด้วย สื่อการศึกษา 3 ประเภท
e-Learning สื่อการศึกษาสำหรับชุดวิชาที่เปิดการเรียนการสอนออนไลน์
e-tutorial สื่อเสริมที่ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจชุดวิชา
FM Sukhothai สื่อเสียงประกอบชุดวิชาสื่อใหม่ล่าสุด

97403 กิจกรรมที 2

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

97403 กิจกรรมที 2

28 ต.ค. 2563, 03:16 | 43e-Learning

สื่อประกอบชุดวิชาที่เปิดการเรียนการสอนแบบ e-Learning

97403 กิจกรรมที 2

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

97403 กิจกรรมที 2

28 ต.ค. 2563, 03:16 | 43

14421 Module2 Prepare to Write

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14421 Module2 Prepare to Write

10 มิ.ย. 2563, 15:34 | 1

14111 Module 15: Excel at Taking Tests
14111 Module 15: Excel at Taking Tests

12 มิ.ย. 2563, 10:46 | 329

14111 Module 13 : Summarizing Information
14111 Module 13 : Summarizing Information

12 มิ.ย. 2563, 10:39 | 324

14111 Module 12: Self-study Milestones
14111 Module 12: Self-study Milestones

12 มิ.ย. 2563, 10:33 | 321

14111 Module 11 : Presenting Information
14111 Module 11 : Presenting Information

12 มิ.ย. 2563, 10:28 | 219

14111 Module 9 : Exercise
14111 Module 9 : Exercise

12 มิ.ย. 2563, 10:09 | 183

14111 Module 9 : Listening Strategies
14111 Module 9 : Listening Strategies

12 มิ.ย. 2563, 10:01 | 208

14111 Module 8: Areas for Improvement
14111 Module 8: Areas for Improvement

12 มิ.ย. 2563, 09:55 | 185

E-Tutorials

สื่อเสริม ติวเข้ม ก่อนสอบ

FM Sukhothai

สื่อออดิโอประกอบชุดวิชาสื่อจากสาขาวิชา

สื่อประกอบชุดวิชาที่เปิดการเรียนการสอนแบบ e-Learning