สาขาวิชาศิลปศาสตร์

จำนวนสื่อ 2424 สื่อ | ชุดวิชา 175 ชุดวิชา
สื่อทั้งหมดประกอบด้วย สื่อการศึกษา 3 ประเภท
e-Learning สื่อการศึกษาสำหรับชุดวิชาที่เปิดการเรียนการสอนออนไลน์
e-tutorial สื่อเสริมที่ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจชุดวิชา
FM Sukhothai สื่อเสียงประกอบชุดวิชาสื่อใหม่ล่าสุด

10131 โมดูล 5 ตอนที่ 4 การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรต่อสังคมไทย

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

10131 โมดูล 5 ตอนที่ 4 การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรต่อสังคมไทย

22 ม.ค. 2565, 10:31 | 0e-Learning

สื่อประกอบชุดวิชาที่เปิดการเรียนการสอนแบบ e-Learning

10131 โมดูล 5 ตอนที่ 4 การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรต่อสังคมไทย

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

10131 โมดูล 5 ตอนที่ 4 การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรต่อสังคมไทย...

22 ม.ค. 2565, 10:31 | 0

10131 โมดูล 5 ตอนที่ 3 ประชากรกับสังคม

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

10131 โมดูล 5 ตอนที่ 3 ประชากรกับสังคม...

22 ม.ค. 2565, 10:28 | 0

10131 โมดูล 5 ตอนที่ 2 ทฤษฎีทางด้านประชากรศาสตร์

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

10131 โมดูล 5 ตอนที่ 2 ทฤษฎีทางด้านประชากรศาสตร์...

22 ม.ค. 2565, 10:27 | 0

10131 โมดูล 5 ตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชากรศาสตร์

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

10131 โมดูล 5 ตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชากรศาสตร์...

22 ม.ค. 2565, 10:24 | 0

10131 โมดูล 4 ตอนที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมไทย

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

10131 โมดูล 4 ตอนที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมไทย...

22 ม.ค. 2565, 10:21 | 0

10131  โมดูล 4 ตอนที่ 3 แนวทางในการอบรมขัดเกลาทางสังคม

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

10131 โมดูล 4 ตอนที่ 3 แนวทางในการอบรมขัดเกลาทางสังคม...

22 ม.ค. 2565, 10:19 | 0

10131 โมดูล 4 ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการอบรมขัดเกลาทางสังคม

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

10131 โมดูล 4 ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการอบรมขัดเกลาทางสังคม...

22 ม.ค. 2565, 10:16 | 0

10131  โมดูล 4 ตอนที่ 1 พฤติกรรมเบี่ยงเบนและภาวะไร้ระเบียบในสังคมไทย

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

10131 โมดูล 4 ตอนที่ 1 พฤติกรรมเบี่ยงเบนและภาวะไร้ระเบียบในสังคมไทย...

22 ม.ค. 2565, 10:15 | 0

10131  โมดูล 3 ตอนที่ 3 การจัดช่วงชั้นในสังคมไทย

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

10131 โมดูล 3 ตอนที่ 3 การจัดช่วงชั้นในสังคมไทย...

22 ม.ค. 2565, 10:11 | 0

10131 โมดูล 3 ตอนที่ 2 การจัดช่วงชั้นทางสังคม

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

10131 โมดูล 3 ตอนที่ 2 การจัดช่วงชั้นทางสังคม...

22 ม.ค. 2565, 10:09 | 0

10131 โมดูล 3 ตอนที่ 1 มนุษย์กับสถาบันสังคม

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

10131 โมดูล 3 ตอนที่ 1 มนุษย์กับสถาบันสังคม...

22 ม.ค. 2565, 10:07 | 0

10131  โมดูล 2 ตอนที่ 6 พัฒนาการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในประเทศไทยสมัยก่อน

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

10131 โมดูล 2 ตอนที่ 6 พัฒนาการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในประเทศไทยสมัยก่อน...

22 ม.ค. 2565, 10:01 | 0

E-Tutorials

สื่อเสริม ติวเข้ม ก่อนสอบ

FM Sukhothai

สื่อออดิโอประกอบชุดวิชาสื่อจากสาขาวิชา

สื่อประกอบชุดวิชาที่เปิดการเรียนการสอนแบบ e-Learning

14212 แนะนำการศึกษา
14212 แนะนำการศึกษา

28 ก.ค. 2559, 16:24 | 120430

14216 Module 11 Inside Thai society
14216 Module 11 Inside Thai society

28 ก.ค. 2559, 15:53 | 2929