ปริญญาตรี

จำนวนสื่อ 6241 สื่อ | ชุดวิชา 465 ชุดวิชา
สื่อทั้งหมดประกอบด้วย สื่อการศึกษา 3 ประเภท
e-Learning สื่อการศึกษาสำหรับชุดวิชาที่เปิดการเรียนการสอนออนไลน์
e-tutorial สื่อเสริมที่ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจชุดวิชา
FM Sukhothai สื่อเสียงประกอบชุดวิชา

ชุดวิชาระดับปริญญาตรี:

สื่อใหม่ล่าสุด

e-Learning

สื่อประกอบชุดวิชาที่เปิดการเรียนการสอนแบบ e-Learning

E-Tutorials

สื่อเสริม ติวเข้ม ก่อนสอบ

FM Sukhothai

สื่อออดิโอประกอบชุดวิชา

81417 ทฤษฎีองค์การ
81417 ทฤษฎีองค์การ

19 พ.ค. 2563, 13:12 | 405

สื่อระดับปริญญาตรี

สื่อระดับปริญญาตรีทั้งหมด

14212 แนะนำการศึกษา
14212 แนะนำการศึกษา

28 ก.ค. 2559, 16:24 | 99315

14216 Module 11 Inside Thai society
14216 Module 11 Inside Thai society

28 ก.ค. 2559, 15:53 | 2140