สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (ทั้งหมด)

จำนวนสื่อ 1563 สื่อ


◣ มสธ.◢ 24736โมดูล 3 ตอนที่ 2-1 ทฤษฏีการวัดทางจิตประยุกต์สำหรับการวัดและประเมินผลการศึกษาและจิตวิทยา

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12964-◣ มสธ.◢ 24736โมดูล 3 ตอนที่ 2-1 ทฤษฏีการวัดทางจิตประยุก...

10 มี.ค. 2564, 07:04 | 0

◣ มสธ.◢ 24736 ทฤษฏีการวัดทางจิตประยุกต์สำหรับการวัดและประเมินผลการศึกษาและจิตวิทยา โมดูลที่ 4 ตอนที่ 4

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12974-◣ มสธ.◢ 24736 ทฤษฏีการวัดทางจิตประยุกต์สำหรับการวัดและป...

10 มี.ค. 2564, 08:54 | 0

14214 Module 4 : My Hometown

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12785-14214 Module 4 : My Hometown

16 ก.พ. 2564, 08:45 | 136

14215 Module 8: Pragmatics
9774-14215 Module 8: Pragmatics

8 พ.ย. 2561, 17:53 | 763

97403 กิจกรรมที 2

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12429-97403 กิจกรรมที 2

28 ต.ค. 2563, 03:16 | 355

14421 Module2 Prepare to Write

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11808-14421 Module2 Prepare to Write

10 มิ.ย. 2563, 15:34 | 249

14111 Module 15: Excel at Taking Tests
11925-14111 Module 15: Excel at Taking Tests

12 มิ.ย. 2563, 10:46 | 814

14111 Module 13 : Summarizing Information
11924-14111 Module 13 : Summarizing Information

12 มิ.ย. 2563, 10:39 | 822

14111 Module 12: Self-study Milestones
11923-14111 Module 12: Self-study Milestones

12 มิ.ย. 2563, 10:33 | 780

14111 Module 11 : Presenting Information
11922-14111 Module 11 : Presenting Information

12 มิ.ย. 2563, 10:28 | 754

14111 Module 9 : Exercise
11921-14111 Module 9 : Exercise

12 มิ.ย. 2563, 10:09 | 599

14111 Module 9 : Listening Strategies
11920-14111 Module 9 : Listening Strategies

12 มิ.ย. 2563, 10:01 | 659

14111 Module 8: Areas for Improvement
11919-14111 Module 8: Areas for Improvement

12 มิ.ย. 2563, 09:55 | 675

14111 Module 7: Reading Strategies
11918-14111 Module 7: Reading Strategies

12 มิ.ย. 2563, 09:43 | 724

14423 Module 3: Listening in Context 21 Activity 7-1

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11895-14423 Module 3: Listening in Context 21 Activity 7-1

11 มิ.ย. 2563, 18:30 | 15

14423 Module 3: Listening in Context 24 Activity 7-4

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11898-14423 Module 3: Listening in Context 24 Activity 7-4

11 มิ.ย. 2563, 18:36 | 8

14423 Module 3: Listening in Context 25 Activity 7-5

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11899-14423 Module 3: Listening in Context 25 Activity 7-5

11 มิ.ย. 2563, 18:37 | 9

14423 Module 3: Listening in Context 26 Activity 8.

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11900-14423 Module 3: Listening in Context 26 Activity 8.

11 มิ.ย. 2563, 18:40 | 10

14423 Module 3: Listening in Context 23 Activity 7-3

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11897-14423 Module 3: Listening in Context 23 Activity 7-3

11 มิ.ย. 2563, 18:33 | 10

14423 Module 3: Listening in Context 27 Activity 9

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11901-14423 Module 3: Listening in Context 27 Activity 9

11 มิ.ย. 2563, 18:41 | 9

14423 Module 3: Listening in Context 28 Activity 10 Listening Text 1

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11902-14423 Module 3: Listening in Context 28 Activity 10 Listening Text 1

11 มิ.ย. 2563, 18:43 | 9

14423 Module 3: Listening in Context 22 Activity 7-2

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11896-14423 Module 3: Listening in Context 22 Activity 7-2

11 มิ.ย. 2563, 18:32 | 10

14423 Module 3: Listening in Context 29 Activity 10 Listening Text 2

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11903-14423 Module 3: Listening in Context 29 Activity 10 Listening Text 2

11 มิ.ย. 2563, 18:44 | 10

14423 Module 3: Listening in Context 30 Activity 10 Listening Text 3

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11904-14423 Module 3: Listening in Context 30 Activity 10 Listening Text 3

11 มิ.ย. 2563, 18:46 | 8

14423 Module 3: Listening in Context 31 Activity 10 Listening Text 4

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11905-14423 Module 3: Listening in Context 31 Activity 10 Listening Text 4

11 มิ.ย. 2563, 18:48 | 9

14423 Module 3: Listening in Context 32 Activity 11 News Report 1 Genera

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11906-14423 Module 3: Listening in Context 32 Activity 11 News Report 1 Genera

11 มิ.ย. 2563, 18:49 | 11

14423 Module 3: Listening in Context 33 Activity 11 News Report 2 General 2

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11907-14423 Module 3: Listening in Context 33 Activity 11 News Report 2 General 2

11 มิ.ย. 2563, 18:56 | 10

14423 Module 3: Listening in Context 34 Activity 11 News Report 3 Genera

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11908-14423 Module 3: Listening in Context 34 Activity 11 News Report 3 Genera

11 มิ.ย. 2563, 18:58 | 9

14423 Module 3: Listening in Context 35 Activity 11 News Report 4 Sport

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11909-14423 Module 3: Listening in Context 35 Activity 11 News Report 4 Sport

11 มิ.ย. 2563, 18:59 | 8

14423 Module 3: Listening in Context 36 Activity 11 News Report 5 Weather

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11910-14423 Module 3: Listening in Context 36 Activity 11 News Report 5 Weather

11 มิ.ย. 2563, 19:00 | 9

14423 Module 3: Listening in Context 37 Activity 11 News Report 6 Education

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11911-14423 Module 3: Listening in Context 37 Activity 11 News Report 6 Education

11 มิ.ย. 2563, 19:03 | 8

14423 Module 3: Listening in Context 38 Activity 11 News Report 7 Economy

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11912-14423 Module 3: Listening in Context 38 Activity 11 News Report 7 Economy

11 มิ.ย. 2563, 19:04 | 8

14423 Module 3: Listening in Context 39 Activity 11 News Report 8 Business

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11913-14423 Module 3: Listening in Context 39 Activity 11 News Report 8 Business

11 มิ.ย. 2563, 19:05 | 8