ปริญญาตรี (Fm Sukhothai)

จำนวนสื่อ 259 สื่อ


16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา รายการที่ 10

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

5694-16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา รายการที่ 10...

9 ก.ย. 2559, 14:16 | 0

16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ รายการที่ 1

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

5385-16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ รายการที่ 1...

8 ก.ย. 2559, 09:35 | 647

16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ รายการที่ 2

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

5386-16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ รายการที่ 2...

8 ก.ย. 2559, 09:37 | 419

16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ รายการที่ 3

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

5387-16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ รายการที่ 3...

8 ก.ย. 2559, 09:39 | 534

16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ รายการที่ 4

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

5389-16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ รายการที่ 4...

8 ก.ย. 2559, 09:40 | 504

16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ รายการที่ 5

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

5390-16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ รายการที่ 5...

8 ก.ย. 2559, 09:42 | 506

16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ รายการที่ 6

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

5391-16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ รายการที่ 6...

8 ก.ย. 2559, 09:44 | 486

16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ รายการที่ 7

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

5392-16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ รายการที่ 7...

8 ก.ย. 2559, 09:46 | 538

16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ รายการที่ 8

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

5393-16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ รายการที่ 8...

8 ก.ย. 2559, 09:47 | 611

16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ รายการที่ 9

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

5395-16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ รายการที่ 9...

8 ก.ย. 2559, 09:49 | 458

16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ รายการที่ 10

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

5396-16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ รายการที่ 10...

8 ก.ย. 2559, 09:51 | 479

13421 การจัดการสำนักงาน รายการที่ 1

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

4612-13421 การจัดการสำนักงาน รายการที่ 1...

30 ส.ค. 2559, 12:50 | 870

13421 การจัดการสำนักงาน รายการที่ 2

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

4613-13421 การจัดการสำนักงาน รายการที่ 2...

30 ส.ค. 2559, 12:54 | 645

13421 การจัดการสำนักงาน รายการที่ 3

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

4615-13421 การจัดการสำนักงาน รายการที่ 3...

30 ส.ค. 2559, 12:56 | 633

13421 การจัดการสำนักงาน รายการที่ 4

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

4617-13421 การจัดการสำนักงาน รายการที่ 4...

30 ส.ค. 2559, 12:58 | 806

13421 การจัดการสำนักงาน รายการที่ 5

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

4618-13421 การจัดการสำนักงาน รายการที่ 5...

30 ส.ค. 2559, 12:59 | 712

13421 การจัดการสำนักงาน รายการที่ 6

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

4620-13421 การจัดการสำนักงาน รายการที่ 6...

30 ส.ค. 2559, 13:01 | 735

13421 การจัดการสำนักงาน รายการที่ 7

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

4621-13421 การจัดการสำนักงาน รายการที่ 7...

30 ส.ค. 2559, 13:02 | 657

13421 การจัดการสำนักงาน รายการที่ 8

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

4623-13421 การจัดการสำนักงาน รายการที่ 8...

30 ส.ค. 2559, 13:04 | 690

13421 การจัดการสำนักงาน รายการที่ 9

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

4624-13421 การจัดการสำนักงาน รายการที่ 9...

30 ส.ค. 2559, 13:06 | 682

13421 การจัดการสำนักงาน รายการที่ 10

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

4625-13421 การจัดการสำนักงาน รายการที่ 10...

30 ส.ค. 2559, 13:08 | 1010

13421 การจัดการสำนักงาน รายการที่ 11

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

4707-13421 การจัดการสำนักงาน รายการที่ 11...

30 ส.ค. 2559, 16:48 | 720

13421 การจัดการสำนักงาน รายการที่ 12

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

4708-13421 การจัดการสำนักงาน รายการที่ 12...

30 ส.ค. 2559, 16:50 | 755

11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ รายการที่ 1

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

4013-11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ รายการที่ 1...

25 ส.ค. 2559, 16:54 | 795

11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ รายการที่ 2

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

4015-11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ รายการที่ 2...

25 ส.ค. 2559, 16:56 | 680

11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ รายการที่ 3

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

4016-11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ รายการที่ 3...

25 ส.ค. 2559, 16:58 | 699

11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ รายการที่ 4

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

4018-11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ รายการที่ 4...

25 ส.ค. 2559, 16:59 | 809

11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ รายการที่ 6

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

4021-11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ รายการที่ 6...

25 ส.ค. 2559, 17:01 | 703

11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ รายการที่ 5

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

4023-11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ รายการที่ 5...

25 ส.ค. 2559, 17:03 | 722

11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ รายการที่ 7

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

4026-11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ รายการที่ 7...

25 ส.ค. 2559, 17:05 | 966

11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ รายการที่ 8

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

4028-11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ รายการที่ 8...

25 ส.ค. 2559, 17:06 | 673

11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ รายการที่ 9

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

4031-11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ รายการที่ 9...

25 ส.ค. 2559, 17:08 | 722

11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ รายการที่ 10

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

4034-11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ รายการที่ 10...

25 ส.ค. 2559, 17:10 | 771

11112 วัฒนธรรมพิ้นบ้านของไทย รายการที่ 1

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

3985-11112 วัฒนธรรมพิ้นบ้านของไทย รายการที่ 1...

25 ส.ค. 2559, 16:10 | 795

11112 วัฒนธรรมพิ้นบ้านของไทย รายการที่ 2

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

3986-11112 วัฒนธรรมพิ้นบ้านของไทย รายการที่ 2...

25 ส.ค. 2559, 16:13 | 812

11112 วัฒนธรรมพิ้นบ้านของไทย รายการที่ 3

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

3987-11112 วัฒนธรรมพิ้นบ้านของไทย รายการที่ 3...

25 ส.ค. 2559, 16:16 | 790