สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ (E-Learning)

จำนวนสื่อ 236 สื่อ


71316 โมดูล 8 ตอนที่ 2 แร่ธาตุ Minerals ที่ร่างกายต้องการในปริมาณมาก 2

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13447-71316 โมดูล 8 ตอนที่ 2 แร่ธาตุ Minerals ที่ร่างกายต้องการในปริมาณมาก 2...

8 พ.ค. 2564, 01:21 | 0

71316 โมดูล 8 ตอนที่ 1 แร่ธาตุ Minerals ที่ร่างกายต้องการในปริมาณมาก 1

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13446-71316 โมดูล 8 ตอนที่ 1 แร่ธาตุ Minerals ที่ร่างกายต้องการในปริมาณมาก 1...

8 พ.ค. 2564, 01:16 | 0

71316 โมดูล 7 ตอนที่ 5 บทบาทหน้าที่ของวิตามินที่ละลายในไขมัน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13445-71316 โมดูล 7 ตอนที่ 5 บทบาทหน้าที่ของวิตามินที่ละลายในไขมัน...

7 พ.ค. 2564, 16:18 | 0

71316 โมดูล 7 ตอนที่ 4 การดูดซึมและเมแทบอลิซึมของวิตามินที่ละลายในไขมัน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13444-71316 โมดูล 7 ตอนที่ 4 การดูดซึมและเมแทบอลิซึมของวิตามินที่ละลายในไขมัน...

7 พ.ค. 2564, 16:18 | 0

71316 โมดูล 7 ตอนที่ 1 โครงสร้างและสมบัติของวิตามินที่ละลายในน้ำ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13441-71316 โมดูล 7 ตอนที่ 1 โครงสร้างและสมบัติของวิตามินที่ละลายในน้ำ...

7 พ.ค. 2564, 16:06 | 0

71316 โมดูล 7 ตอนที่ 2 การดูดซึมและเมแทบอลิซึมของวิตามินที่ละลายใน และ บทบาทหน้าที่ของวิตามินฯ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13442-71316 โมดูล 7 ตอนที่ 2 การดูดซึมและเมแทบอลิซึมของวิตามินที่ละลายใน และ บทบา...

7 พ.ค. 2564, 16:10 | 0

71316 โมดูล 7 ตอนที่ 3 โครงสร้างและสมบัติของวิตามินที่ละลายในไขมัน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13443-71316 โมดูล 7 ตอนที่ 3 โครงสร้างและสมบัติของวิตามินที่ละลายในไขมัน...

7 พ.ค. 2564, 16:11 | 0

มสธ. 71316 โมดูล 6 ตอนที่ 5 การสร้างและการสลายกรดอะมิโน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13192-มสธ. 71316 โมดูล 6 ตอนที่ 5 การสร้างและการสลายกรดอะมิโน...

22 เม.ย. 2564, 02:02 | 0

มสธ. 71316โมดูล 6 ตอนที่ 4 โปรตีนเทิร์นโอเวอร์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13191-มสธ. 71316โมดูล 6 ตอนที่ 4 โปรตีนเทิร์นโอเวอร์...

22 เม.ย. 2564, 01:58 | 0

71316 โมดูล 6 ตอนที่ 3 การย่อย ดูดซึม และขนส่งโปรตีนในระบบทางเดินอาหาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13190-71316 โมดูล 6 ตอนที่ 3 การย่อย ดูดซึม และขนส่งโปรตีนในระบบทางเดินอาหาร...

22 เม.ย. 2564, 01:46 | 0

71316 โมดูล 6 ตอนที่ 2 โปรตีนจากอาหารกับร่างกายมนุษย์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13189-71316 โมดูล 6 ตอนที่ 2 โปรตีนจากอาหารกับร่างกายมนุษย์...

22 เม.ย. 2564, 01:40 | 0

71316 โมดูล 6 ตอนที่ 1 ความสำคัญของโปรตีนในร่างกายมนุษย์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13187-71316 โมดูล 6 ตอนที่ 1 ความสำคัญของโปรตีนในร่างกายมนุษย์...

22 เม.ย. 2564, 01:31 | 0

71316โมดูล 5 ตอนที่ 5 การสังเคราะห์ไตรกลีเซอไรด กรดไขมัน และการสลายคอเลสเตอรอลในร่างกาย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13184-71316โมดูล 5 ตอนที่ 5 การสังเคราะห์ไตรกลีเซอไรด กรดไขมัน และการสลายคอเลสเตอ...

20 เม.ย. 2564, 07:44 | 0

 มสธ.17316 โมดูลที่ 5 ตอนที่ 3 การย่อยและดูดซึมลิพิดในร่างกาย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13182- มสธ.17316 โมดูลที่ 5 ตอนที่ 3 การย่อยและดูดซึมลิพิดในร่างกาย...

20 เม.ย. 2564, 06:43 | 2

71316 โมดูลที่ 5 ตอน 2 ความสำคัญของลิพิดต่อร่างกายมนุษย์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13181-71316 โมดูลที่ 5 ตอน 2 ความสำคัญของลิพิดต่อร่างกายมนุษย์...

20 เม.ย. 2564, 06:14 | 0

71316 โมดูล 5 ตอนที่ 1 ความหมายและประเภทของลิพิด

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13180-71316 โมดูล 5 ตอนที่ 1 ความหมายและประเภทของลิพิด...

20 เม.ย. 2564, 05:43 | 0

มสธ. 71316 สรีรวิทยาและชีวเคมีทางโภชนาการ โมดูล 4 ตอนที่ 5

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13078-มสธ. 71316 สรีรวิทยาและชีวเคมีทางโภชนาการ โมดูล 4 ตอนที่ 5...

17 มี.ค. 2564, 03:01 | 0

71316 โมดูล 4 ตอนที่ 4 การย่อย การดูดซึม และการขนส่งคาร์โบไฮเดรต

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13077-71316 โมดูล 4 ตอนที่ 4 การย่อย การดูดซึม และการขนส่งคาร์โบไฮเดรต...

17 มี.ค. 2564, 02:57 | 2

71316 โมดูล 4 ตอนที่ 2คาร์โบไฮเดรตชนิดออลิโกแซ็กคาไรด์ และ พอลิแซ็กคาไรด์ ไม่เป็นสาธารณะ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13075-71316 โมดูล 4 ตอนที่ 2คาร์โบไฮเดรตชนิดออลิโกแซ็กคาไรด์ และ พอลิแซ็กคาไรด์ ...

17 มี.ค. 2564, 02:51 | 0

71316 โมดูล 4 ตอนที่ 1โครงสร้างและสมบัติของคาร์โบไฮเดรต

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13074-71316 โมดูล 4 ตอนที่ 1โครงสร้างและสมบัติของคาร์โบไฮเดรต...

17 มี.ค. 2564, 02:47 | 0

 มสธ. 71316 สรีรวิทยาและชีวเคมีทางโภชนาการ โมดูล 4

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13073- มสธ. 71316 สรีรวิทยาและชีวเคมีทางโภชนาการ โมดูล 4...

17 มี.ค. 2564, 02:39 | 0

71316 โมดูล 3 ตอนที่ 5 การเปลี่ยนแปลงทางสรีรและความต้องการทางโภชนาการของผู้ที่ควบคุมน้ำหนัก

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13072-71316 โมดูล 3 ตอนที่ 5 การเปลี่ยนแปลงทางสรีรและความต้องการทางโภชนาการของผู...

17 มี.ค. 2564, 02:27 | 0

71316 โมดูล 3 ตอนที่ 4 การเปลี่ยนแปลงทางสรีรและความต้องการทางโภชนาการของผู้ออกกำลังกาย ไม่เป็นสาธารณะ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13071-71316 โมดูล 3 ตอนที่ 4 การเปลี่ยนแปลงทางสรีรและความต้องการทางโภชนาการของผ...

17 มี.ค. 2564, 02:22 | 0

71316 โมดูล 3 ตอนที่ 3 การเปลี่ยนแปลงทางสรีรและความต้องการทางโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13069-71316 โมดูล 3 ตอนที่ 3 การเปลี่ยนแปลงทางสรีรและความต้องการทางโภชนาการของหญิ...

16 มี.ค. 2564, 09:13 | 0

71316 โมดูล 3 ตอนที่ 2 การเปลี่ยนแปลงทางสรีรและความต้องการทางโภชนาการในวัยรุ่น วัยผู้ใหญ่

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13068-71316 โมดูล 3 ตอนที่ 2 การเปลี่ยนแปลงทางสรีรและความต้องการทางโภชนาการในวัยร...

16 มี.ค. 2564, 09:05 | 0

71316 โมดูล 3 ตอนที่ 1 การเปลี่ยนแปลงทางสรีรและความต้องการทางโภชนาการวัยทารกและเด็กถึง 8 ปี71316 โมดูล 3 ตอนที่ 1 การเปล

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13066-71316 โมดูล 3 ตอนที่ 1 การเปลี่ยนแปลงทางสรีรและความต้องการทางโภชนาการวัยทาร...

16 มี.ค. 2564, 08:45 | 1

71316 โมดูล2 ตอนที่ 5 ความผิดปกติของระบบการย่อยและดูดซึมสารอาหาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13055-71316 โมดูล2 ตอนที่ 5 ความผิดปกติของระบบการย่อยและดูดซึมสารอาหาร...

15 มี.ค. 2564, 08:19 | 0

71316 โมดูล 2 ตอนที่ 4 การทำงานของระบบย่อยอาหาร 2

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13054-71316 โมดูล 2 ตอนที่ 4 การทำงานของระบบย่อยอาหาร 2...

15 มี.ค. 2564, 08:16 | 0

71316 โมดูล 2 ตอนที่ 3 การทำงานของระบบย่อยอาหาร 1

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13053-71316 โมดูล 2 ตอนที่ 3 การทำงานของระบบย่อยอาหาร 1...

15 มี.ค. 2564, 08:14 | 0

71316 โมดูล 2 ตอนที่ 2 อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหาร 2

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13052-71316 โมดูล 2 ตอนที่ 2 อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหาร 2...

15 มี.ค. 2564, 08:06 | 0

71316 โมดูล 2 ตอนที่ 1อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหาร 1

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13051-71316 โมดูล 2 ตอนที่ 1อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหาร 1...

15 มี.ค. 2564, 08:04 | 0

71316 โมดูล 1 ตอนที่ 5 ระบบอวัยวะในร่างกายมนุษย์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13050-71316 โมดูล 1 ตอนที่ 5 ระบบอวัยวะในร่างกายมนุษย์...

15 มี.ค. 2564, 08:01 | 2

71316 โมดูล 1 ตอนที่ 4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13049-71316 โมดูล 1 ตอนที่ 4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์...

15 มี.ค. 2564, 07:57 | 1

71316 โมดูล 1 ตอนที่ 3 ความสัมพันธ์ของอาหาร โภชนาการ และสุขภาพ ต่อการป้องกันการเจ็บป่วย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13048-71316 โมดูล 1 ตอนที่ 3 ความสัมพันธ์ของอาหาร โภชนาการ และสุขภาพ ต่อการป้องก...

15 มี.ค. 2564, 07:55 | 3

71316 โมดูล 1 ตอนที่ 1 โมดูล 1 ตอนที่ 1 ความหมายและความสำคัญของสรีรวิทยาและชีวเคมีทางโภชนาการ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13046-71316 โมดูล 1 ตอนที่ 1 โมดูล 1 ตอนที่ 1 ความหมายและความสำคัญของสรีรวิทยาแล...

15 มี.ค. 2564, 07:29 | 6

71316 ปฐมนิเทศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13045-71316 ปฐมนิเทศ

15 มี.ค. 2564, 07:24 | 1