สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ (E-Learning)

จำนวนสื่อ 236 สื่อ


71205 โมดูล 10 ตอนที่ 3 การลดจำนวนของจุลินทรีย์ในอาหาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15671-71205 โมดูล 10 ตอนที่ 3 การลดจำนวนของจุลินทรีย์ในอาหาร...

26 ส.ค. 2564, 03:12 | 1

71205 โมดูล 10 ตอนที่ 2 ปัจจัยที่ใช้ในการเจริญของจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในอาหาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15670-71205 โมดูล 10 ตอนที่ 2 ปัจจัยที่ใช้ในการเจริญของจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในอาห...

26 ส.ค. 2564, 03:10 | 1

71205 โมดูล 10 ตอนที่ 1 การเสื่อมเสียของอาหารและแหล่งการปนเปื้อน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15669-71205 โมดูล 10 ตอนที่ 1 การเสื่อมเสียของอาหารและแหล่งการปนเปื้อน...

26 ส.ค. 2564, 03:08 | 1

71205 โมดูล 9 ตอนที่ 4 จุลินทรีย์ที่มีความสำคัญทางอาหาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15668-71205 โมดูล 9 ตอนที่ 4 จุลินทรีย์ที่มีความสำคัญทางอาหาร...

26 ส.ค. 2564, 03:04 | 1

71205 โมดูล 9 ตอนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อชนิดและการเจริญของจุลินทรีย์ในอาหาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15667-71205 โมดูล 9 ตอนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อชนิดและการเจริญของจุลินทรีย์ในอาหาร...

26 ส.ค. 2564, 03:02 | 0

71205 โมดูล 9 ตอนที่ 2 บทบาทของจุลินทรีย์ในอาหาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15666-71205 โมดูล 9 ตอนที่ 2 บทบาทของจุลินทรีย์ในอาหาร...

26 ส.ค. 2564, 03:00 | 1

71205 โมดูล 9 ตอนที่ 1 แหล่งของจุลินทรีย์ในอาหาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15665-71205 โมดูล 9 ตอนที่ 1 แหล่งของจุลินทรีย์ในอาหาร...

26 ส.ค. 2564, 02:57 | 1

71205 โมดูล 8 ตอนที่ 5 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเนื้อสัตว์ ไข่ และน้ำนมในระหว่างการแปรรูป

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15664-71205 โมดูล 8 ตอนที่ 5 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเนื้อสัตว์ ไข่ และน้ำนมในระหว...

26 ส.ค. 2564, 02:55 | 2

71205 โมดูล 8 ตอนที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของเนื้อสัตว์ภายหลังการฆ่า ไข่ และน้ำนม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15663-71205 โมดูล 8 ตอนที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของเนื้อสัตว์ภายหลังการฆ่า ไข่ และน้ำน...

26 ส.ค. 2564, 02:48 | 1

ึ71205 โมดูล 13 ตอนที่ 1 อุบัติการณ์การเจ็บป่วยเนื่องจากบริโภคอาหารและการแพร่

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15679-ึ71205 โมดูล 13 ตอนที่ 1 อุบัติการณ์การเจ็บป่วยเนื่องจากบริโภคอาหารและการแพ...

26 ส.ค. 2564, 06:15 | 0

71205 โมดูล 12 ตอนที่ 2 แหล่งของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่พบในอาหาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15678-71205 โมดูล 12 ตอนที่ 2 แหล่งของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่พบในอาหาร...

26 ส.ค. 2564, 03:33 | 0

71205 โมดูล 12 ตอนที่ 1 ความหมายและความสำคัญของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15677-71205 โมดูล 12 ตอนที่ 1 ความหมายและความสำคัญของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ...

26 ส.ค. 2564, 03:30 | 0

71205 โมดูล 8 ตอนที่ 2 โครงสร้างของไข่และน้ำนม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15659-71205 โมดูล 8 ตอนที่ 2 โครงสร้างของไข่และน้ำนม...

25 ส.ค. 2564, 15:44 | 1

71205 โมดูล 8 ตอนที่ 1 โครงสร้างของเนื้อสัตว์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15658-71205 โมดูล 8 ตอนที่ 1 โครงสร้างของเนื้อสัตว์...

25 ส.ค. 2564, 15:41 | 1

71205 โมดูล 7 ตอนที่ 5 โครงสร้างของถั่วเมล็ดแห้งและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของถั่วเมล็ดแห้ง....

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15657-71205 โมดูล 7 ตอนที่ 5 โครงสร้างของถั่วเมล็ดแห้งและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของถ...

25 ส.ค. 2564, 15:31 | 2

71205 โมดูล 7 ตอนที่ 4 โครงสร้างของธัญชาติและการเปลี่ยนแปลงจากการใช้ความร้อน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15656-71205 โมดูล 7 ตอนที่ 4 โครงสร้างของธัญชาติและการเปลี่ยนแปลงจากการใช้ความร้อ...

25 ส.ค. 2564, 15:30 | 2

71205 โมดูล 7 ตอนที่ 3 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผักและผลไม้จากการแปรรูป

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15655-71205 โมดูล 7 ตอนที่ 3 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผักและผลไม้จากการแปรรูป...

25 ส.ค. 2564, 15:27 | 2

71205 โมดูล 7 ตอนที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของส่วนประกอบในผักและผลไม้หลังการเก็บเก็บรักษา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15654-71205 โมดูล 7 ตอนที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของส่วนประกอบในผักและผลไม้หลังการเก็บเ...

25 ส.ค. 2564, 15:24 | 2

71205 โมดูล 7 ตอนที่ 1 ส่วนประกอบทางเคมีของผักและผลไม้

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15653-71205 โมดูล 7 ตอนที่ 1 ส่วนประกอบทางเคมีของผักและผลไม้...

25 ส.ค. 2564, 15:19 | 2

ึ71205 โมดูล 6 ตอนที่ 7 ประเภทและบทบาทของน้ำในอาหาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15652-ึ71205 โมดูล 6 ตอนที่ 7 ประเภทและบทบาทของน้ำในอาหาร...

25 ส.ค. 2564, 15:18 | 1

71205 โมดูล 6 ตอนที่ 6 โครงสร้างทางเคมีของน้ำและบทบาทต่อสุขภาพ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15651-71205 โมดูล 6 ตอนที่ 6 โครงสร้างทางเคมีของน้ำและบทบาทต่อสุขภาพ...

25 ส.ค. 2564, 15:15 | 4

71205 โมดูล 6 ตอนที่ 5 การเสริมวิตามินและแร่ธาตุในอาหาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15650-71205 โมดูล 6 ตอนที่ 5 การเสริมวิตามินและแร่ธาตุในอาหาร...

25 ส.ค. 2564, 15:12 | 3

71205 โมดูล 6 ตอนที่ 4 แร่ธาตุที่ต้องการปริมาณน้อย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15649-71205 โมดูล 6 ตอนที่ 4 แร่ธาตุที่ต้องการปริมาณน้อย...

25 ส.ค. 2564, 15:09 | 3

71205 โมดูล 6 ตอนที่ 3 แร่ธาตุที่ต้องการปริมาณมาก

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15648-71205 โมดูล 6 ตอนที่ 3 แร่ธาตุที่ต้องการปริมาณมาก...

25 ส.ค. 2564, 15:04 | 4

71205 โมดูล 6 ตอนที่ 1 วิตามินที่ละลายในน้ำ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15646-71205 โมดูล 6 ตอนที่ 1 วิตามินที่ละลายในน้ำ...

25 ส.ค. 2564, 14:57 | 5

71205 โมดูล 6 ตอนที่ 2 วิตามินละลายในไขมัน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15647-71205 โมดูล 6 ตอนที่ 2 วิตามินละลายในไขมัน...

25 ส.ค. 2564, 15:01 | 3

71205 โมดูล 5 ตอนที่ 3 การใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรมอาหาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15641-71205 โมดูล 5 ตอนที่ 3 การใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรมอาหาร...

25 ส.ค. 2564, 03:27 | 4

71205 โมดูล 5 ตอนที่ 2 การทำงานของเอนไซม์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15640-71205 โมดูล 5 ตอนที่ 2 การทำงานของเอนไซม์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง...

25 ส.ค. 2564, 03:23 | 2

ึ71205 โมดูล 5 ตอนที่ 1 สมบัติและประเภทของเอนไซม์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15639-ึ71205 โมดูล 5 ตอนที่ 1 สมบัติและประเภทของเอนไซม์...

25 ส.ค. 2564, 03:18 | 3

71205 โมดูล 4 ตอนที่ 5 การตรวจสอบโปรตีนในอาหาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15638-71205 โมดูล 4 ตอนที่ 5 การตรวจสอบโปรตีนในอาหาร...

25 ส.ค. 2564, 03:11 | 2

71205 โมดูล 4 ตอนที่ 4 สมบัติและบทบาทของโปรตีนในอาหาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15637-71205 โมดูล 4 ตอนที่ 4 สมบัติและบทบาทของโปรตีนในอาหาร...

25 ส.ค. 2564, 03:08 | 3

71205 โมดูล 4 ตอนที่ 3 แหล่งของโปรตีนในอาหาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15636-71205 โมดูล 4 ตอนที่ 3 แหล่งของโปรตีนในอาหาร...

25 ส.ค. 2564, 03:05 | 1

71205 โมดูล 4 ตอนที่ 2 ประเภทของโปรตีน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15635-71205 โมดูล 4 ตอนที่ 2 ประเภทของโปรตีน...

25 ส.ค. 2564, 03:00 | 2

71205 โมดูล 4 ตอนที่ 1 โครงสร้างของกรดอะมิโนและโปรตีน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15634-71205 โมดูล 4 ตอนที่ 1 โครงสร้างของกรดอะมิโนและโปรตีน...

25 ส.ค. 2564, 02:55 | 3

71205 โมดูล 3 ตอนที่ 7 การตรวจสอบสมบัติและการวิเคราะห์หาปริมาณลิพิดในอาหาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15627-71205 โมดูล 3 ตอนที่ 7 การตรวจสอบสมบัติและการวิเคราะห์หาปริมาณลิพิดในอาหาร...

25 ส.ค. 2564, 00:51 | 2

71205 โมดูล 3 ตอนที่ 6 บทบาทของลิพิดด้านการเสริมแต่งลักษณะทางประสาทสัมผัสของ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15626-71205 โมดูล 3 ตอนที่ 6 บทบาทของลิพิดด้านการเสริมแต่งลักษณะทางประสาทสัมผัสขอ...

25 ส.ค. 2564, 00:49 | 3

71205 โมดูล 3 ตอนที่  5 บทบาทของลิพิดด้านการเป็นตัวกลางถ่ายเทความร้อน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15625-71205 โมดูล 3 ตอนที่ 5 บทบาทของลิพิดด้านการเป็นตัวกลางถ่ายเทความร้อน...

25 ส.ค. 2564, 00:46 | 2

71205 โมดูล 3 ตอนที่ 4 ไขมันทรานส์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15624-71205 โมดูล 3 ตอนที่ 4 ไขมันทรานส์...

25 ส.ค. 2564, 00:43 | 4

71205 โมดูล 3 ตอนที่ 3 สมบัติของลิพิด

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15623-71205 โมดูล 3 ตอนที่ 3 สมบัติของลิพิด...

25 ส.ค. 2564, 00:40 | 5

71205 โมดูล 3 ตอนที่ 2 องค์ประกอบสำคัญของลิพิด

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15622-71205 โมดูล 3 ตอนที่ 2 องค์ประกอบสำคัญของลิพิด...

25 ส.ค. 2564, 00:37 | 6