สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (E-Learning)

จำนวนสื่อ 2097 สื่อ


32477 3-4 กรณีศึกษา
7554-32477 3-4 กรณีศึกษา

12 ต.ค. 2559, 15:50 | 968

32477 3-3 ข้อคิด
7553-32477 3-3 ข้อคิด

12 ต.ค. 2559, 15:45 | 857

32477 2-2 ข้อคิด
7548-32477 2-2 ข้อคิด

12 ต.ค. 2559, 14:09 | 1004

33714 ปฐมนิเทศ
6968-33714 ปฐมนิเทศ

26 ก.ย. 2559, 11:11 | 15527

31302 ปฐมนิเทศ
6919-31302 ปฐมนิเทศ

21 ก.ย. 2559, 13:52 | 1570

33904 ปฐมนิเทศ
3912-33904 ปฐมนิเทศ

25 ส.ค. 2559, 14:55 | 3566