สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (E-Learning)

จำนวนสื่อ 270 สื่อ


14423 Module 6: Professional Interpretation  เทคนิคของงานล่าม

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11803-14423 Module 6: Professional Interpretation เทคนิคของงานล่าม...

10 มิ.ย. 2563, 13:03 | 7

14318 Module 2 กระบวนการการแปล

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11764-14318 Module 2 กระบวนการการแปล

10 มิ.ย. 2563, 10:36 | 216

14318 Module 7 ความแตกต่างระหว่างระบบไวยากรณ์ไทยและอังกฤษ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11768-14318 Module 7 ความแตกต่างระหว่างระบบไวยากรณ์ไทยและอังกฤษ...

10 มิ.ย. 2563, 10:44 | 215

14318 Module 1 หลักและแนวทางการแปล

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11763-14318 Module 1 หลักและแนวทางการแปล

10 มิ.ย. 2563, 10:34 | 490

14423 Module 6: Professional Interpretation ประเภทของการล่าม (part2)

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11798-14423 Module 6: Professional Interpretation ประเภทของการล่าม (part2)...

10 มิ.ย. 2563, 12:47 | 8

14318 Module 11 Presentation

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11769-14318 Module 11 Presentation

10 มิ.ย. 2563, 10:46 | 130

14318 Module 12 Presentation

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11770-14318 Module 12 Presentation

10 มิ.ย. 2563, 10:49 | 2

14318 Module 14 Presentation

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11771-14318 Module 14 Presentation

10 มิ.ย. 2563, 10:50 | 60

14318 Module 15 Presentation

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11772-14318 Module 15 Presentation

10 มิ.ย. 2563, 10:52 | 87

14320 Sound Module 10 Online Practice 3

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11799-14320 Sound Module 10 Online Practice 3

10 มิ.ย. 2563, 12:48 | 1

14423 Module 6: Professional Interpretation  หลักการทำงานล่ามประเภทต่างๆ(1)

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11796-14423 Module 6: Professional Interpretation หลักการทำงานล่ามประเภทต่างๆ(1)...

10 มิ.ย. 2563, 12:34 | 19

14320 Module 10 sound file.mp3

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11797-14320 Module 10 sound file.mp3

10 มิ.ย. 2563, 12:39 | 376

14423 Module 6: Professional Interpretation ประเภทของการล่าม (part1)

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11790-14423 Module 6: Professional Interpretation ประเภทของการล่าม (part1)...

10 มิ.ย. 2563, 12:24 | 15

14320 Module 9 Activity 3 sound clip.mp3

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11795-14320 Module 9 Activity 3 sound clip.mp3

10 มิ.ย. 2563, 12:33 | 1

14423 Module 5: Public Speaking

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11787-14423 Module 5: Public Speaking

10 มิ.ย. 2563, 12:17 | 7

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 19Activity9-6

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11758-14423 Module 2: Listening Skills in Practice 19Activity9-6

10 มิ.ย. 2563, 10:26 | 10

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 20Activity10

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11760-14423 Module 2: Listening Skills in Practice 20Activity10

10 มิ.ย. 2563, 10:28 | 10

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 21Activity11

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11761-14423 Module 2: Listening Skills in Practice 21Activity11

10 มิ.ย. 2563, 10:30 | 10

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 18Activity9-5

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11757-14423 Module 2: Listening Skills in Practice 18Activity9-5

10 มิ.ย. 2563, 10:25 | 11

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 17Activity9-4

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11756-14423 Module 2: Listening Skills in Practice 17Activity9-4

10 มิ.ย. 2563, 10:23 | 12

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 16Activity9-3

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11755-14423 Module 2: Listening Skills in Practice 16Activity9-3

10 มิ.ย. 2563, 10:21 | 14

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 15Activity9-2

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11754-14423 Module 2: Listening Skills in Practice 15Activity9-2

10 มิ.ย. 2563, 10:20 | 13

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 14Activity9-1

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11753-14423 Module 2: Listening Skills in Practice 14Activity9-1

10 มิ.ย. 2563, 10:08 | 13

14214 Presentation : Module 4
11759-14214 Presentation : Module 4

10 มิ.ย. 2563, 10:26 | 285

14318 ปฐมนิเทศชุดวิชา

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11726-14318 ปฐมนิเทศชุดวิชา

9 มิ.ย. 2563, 16:45 | 4

14320 Module 11 Presentation

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11722-14320 Module 11 Presentation

9 มิ.ย. 2563, 16:21 | 327

14320 Module 6 Presentation

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11718-14320 Module 6 Presentation

9 มิ.ย. 2563, 15:58 | 301

14320 Module 5 Presentation

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11717-14320 Module 5 Presentation

9 มิ.ย. 2563, 15:53 | 369

14320 Module 8 Presentation

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11720-14320 Module 8 Presentation

9 มิ.ย. 2563, 16:16 | 306

14320 Module 9 Presentation

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11721-14320 Module 9 Presentation

9 มิ.ย. 2563, 16:19 | 332

14320 Module 12 Presentation

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11723-14320 Module 12 Presentation

9 มิ.ย. 2563, 16:23 | 329

14320 Module 13 Presentation

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11724-14320 Module 13 Presentation

9 มิ.ย. 2563, 16:26 | 329

14320 Module 3 PreTest

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11725-14320 Module 3 PreTest

9 มิ.ย. 2563, 16:32 | 274

14320 Module 2 Presentation

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11716-14320 Module 2 Presentation

9 มิ.ย. 2563, 15:49 | 450

14320 Module 1 Presentation

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11714-14320 Module 1 Presentation

9 มิ.ย. 2563, 15:41 | 717

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 13Activity8

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11752-14423 Module 2: Listening Skills in Practice 13Activity8

10 มิ.ย. 2563, 00:12 | 10

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 12Activity7B

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11751-14423 Module 2: Listening Skills in Practice 12Activity7B

10 มิ.ย. 2563, 00:03 | 10

14423 Module 2: Listening Skills in Practice 11Activity7A

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11750-14423 Module 2: Listening Skills in Practice 11Activity7A

10 มิ.ย. 2563, 00:01 | 10