สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (E-Learning)

จำนวนสื่อ 270 สื่อ


14423 Module 3: Listening in Context 01 Pretest.

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11832-14423 Module 3: Listening in Context 01 Pretest.

10 มิ.ย. 2563, 20:56 | 19

14423 Module 3: Listening in Context 06 Activity 2 Listening Text 2

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11837-14423 Module 3: Listening in Context 06 Activity 2 Listening Text 2

10 มิ.ย. 2563, 21:22 | 11

14423 Module 3: Listening in Context 07 Activity 2 Listening Text 3 Part A

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11838-14423 Module 3: Listening in Context 07 Activity 2 Listening Text 3 Part A

10 มิ.ย. 2563, 21:25 | 8

14423 Module 3: Listening in Context 08 Activity 2 Listening Text 3 Part B

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11840-14423 Module 3: Listening in Context 08 Activity 2 Listening Text 3 Part B

10 มิ.ย. 2563, 21:29 | 7

14423 Module 3: Listening in Context 10 Activity 3 Speaker 2

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11842-14423 Module 3: Listening in Context 10 Activity 3 Speaker 2

10 มิ.ย. 2563, 21:34 | 7

14423 Module 4: Let’s Speak  01 Activity 2

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11821-14423 Module 4: Let’s Speak 01 Activity 2

10 มิ.ย. 2563, 16:17 | 14

14423 Module 4: Let’s Speak  01 Activity 1

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11820-14423 Module 4: Let’s Speak 01 Activity 1

10 มิ.ย. 2563, 16:13 | 30

14423 Module 4: Let’s Speak 03 Activity 3

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11822-14423 Module 4: Let’s Speak 03 Activity 3

10 มิ.ย. 2563, 16:18 | 16

14423 Module 4: Let’s Speak 04 Activity 3 Explanation

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11823-14423 Module 4: Let’s Speak 04 Activity 3 Explanation

10 มิ.ย. 2563, 16:20 | 14

14423 Module 4: Let’s Speak 06 Activity

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11824-14423 Module 4: Let’s Speak 06 Activity

10 มิ.ย. 2563, 16:21 | 3

14423 Module 4: Let’s Speak 07 Activity 6

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11825-14423 Module 4: Let’s Speak 07 Activity 6

10 มิ.ย. 2563, 16:22 | 16

14423 Module 4: Let’s Speak 08 Activity 7

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11826-14423 Module 4: Let’s Speak 08 Activity 7

10 มิ.ย. 2563, 16:23 | 13

14423 Module 4: Let’s Speak 09 Activity 8

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11827-14423 Module 4: Let’s Speak 09 Activity 8

10 มิ.ย. 2563, 16:24 | 15

14423 Module 4: Let’s Speak 10 Activity 10

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11828-14423 Module 4: Let’s Speak 10 Activity 10

10 มิ.ย. 2563, 16:26 | 13

14423 Module 4: Let’s Speak 11 Activity 12

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11829-14423 Module 4: Let’s Speak 11 Activity 12

10 มิ.ย. 2563, 16:27 | 11

14423 Module 4: Let’s Speak 12 Activity 16

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11830-14423 Module 4: Let’s Speak 12 Activity 16

10 มิ.ย. 2563, 16:28 | 10

14423 Module 4: Let’s Speak 05 Activity 4

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11831-14423 Module 4: Let’s Speak 05 Activity 4

10 มิ.ย. 2563, 16:36 | 22

14421 Module 6 Expository Writing: Process

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11811-14421 Module 6 Expository Writing: Process

10 มิ.ย. 2563, 15:41 | 100

14421 Module 5 Expository Writing: Definition and Classification

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11810-14421 Module 5 Expository Writing: Definition and Classification

10 มิ.ย. 2563, 15:38 | 181

14421 Module3 Writing Elements

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11809-14421 Module3 Writing Elements

10 มิ.ย. 2563, 15:37 | 540

14421 ปฐมนิเทศชุดวิชา

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11807-14421 ปฐมนิเทศชุดวิชา

10 มิ.ย. 2563, 15:30 | 166

14423 Module 13: Case Studies: Professional Experience in English ประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษในงานวิชาการ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11806-14423 Module 13: Case Studies: Professional Experience in English ประสบการณ...

10 มิ.ย. 2563, 13:31 | 79

14423 Module 13: Case Studies: Professional Experience in English ประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษในงานสื่อสารมวลชน

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11805-14423 Module 13: Case Studies: Professional Experience in English ประสบการณ...

10 มิ.ย. 2563, 13:27 | 31

14317 Module 1 Presentation

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11775-14317 Module 1 Presentation

10 มิ.ย. 2563, 11:06 | 280

14317 Module 4 Presentation

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11778-14317 Module 4 Presentation

10 มิ.ย. 2563, 11:10 | 157

14317 Module 13 Presentation

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11781-14317 Module 13 Presentation

10 มิ.ย. 2563, 11:20 | 48

14317 Module 5 Presentation

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11779-14317 Module 5 Presentation

10 มิ.ย. 2563, 11:14 | 150

14317 Module 8 Presentation

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11782-14317 Module 8 Presentation

10 มิ.ย. 2563, 11:27 | 5

14317 Module 12 Presentation

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11780-14317 Module 12 Presentation

10 มิ.ย. 2563, 11:18 | 53

14317 Module 9 Presentation

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11783-14317 Module 9 Presentation

10 มิ.ย. 2563, 11:31 | 5

14317 Module 2 Presentation

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11777-14317 Module 2 Presentation

10 มิ.ย. 2563, 11:08 | 150

14317 ปฐมนิเทศชุดวิชา

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11774-14317 ปฐมนิเทศชุดวิชา

10 มิ.ย. 2563, 11:01 | 109

14216 Module 7 Presentation
11786-14216 Module 7 Presentation

10 มิ.ย. 2563, 12:14 | 280

14318 Module 5 การวิเคราะห์ตัวบท

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11767-14318 Module 5 การวิเคราะห์ตัวบท

10 มิ.ย. 2563, 10:42 | 158

14423 Module 6: Professional Interpretation  หลักการทำงานล่ามประเภทต่างๆ(4)

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11802-14423 Module 6: Professional Interpretation หลักการทำงานล่ามประเภทต่างๆ(4)...

10 มิ.ย. 2563, 13:00 | 8

14423 Module 6: Professional Interpretation  หลักการทำงานล่ามประเภทต่างๆ(2)

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11800-14423 Module 6: Professional Interpretation หลักการทำงานล่ามประเภทต่างๆ(2)...

10 มิ.ย. 2563, 12:55 | 18

14318 Module 4 ประเภทของตัวบท

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11766-14318 Module 4 ประเภทของตัวบท

10 มิ.ย. 2563, 10:40 | 132

14318 Module 3 ทรัพยากรช่วยแปล

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11765-14318 Module 3 ทรัพยากรช่วยแปล

10 มิ.ย. 2563, 10:38 | 153