สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (E-Learning)

จำนวนสื่อ 270 สื่อ


14213 Module 12 บรรยายสรุปโมดูลที่ 12

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11917-14213 Module 12 บรรยายสรุปโมดูลที่ 12

11 มิ.ย. 2563, 19:27 | 126

14423 Module 3: Listening in Context 14 Activity 4 14 Activity 4

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11864-14423 Module 3: Listening in Context 14 Activity 4 14 Activity 4

11 มิ.ย. 2563, 12:04 | 7

14423 Module 3: Listening in Context  13 Activity 3 Speaker 5

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11863-14423 Module 3: Listening in Context 13 Activity 3 Speaker 5

11 มิ.ย. 2563, 12:03 | 8

14423 Module 3: Listening in Context 15 Activity 5-1

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11865-14423 Module 3: Listening in Context 15 Activity 5-1

11 มิ.ย. 2563, 12:06 | 8

14423 Module 3: Listening in Context 12 Activity 3 Speaker 4

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11862-14423 Module 3: Listening in Context 12 Activity 3 Speaker 4

11 มิ.ย. 2563, 12:02 | 8

14423 Module 3: Listening in Context 11 Activity 3 Speaker 3

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11861-14423 Module 3: Listening in Context 11 Activity 3 Speaker 3

11 มิ.ย. 2563, 12:00 | 9

14423 Module 3: Listening in Context 16 Activity 5-2

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11866-14423 Module 3: Listening in Context 16 Activity 5-2

11 มิ.ย. 2563, 12:07 | 6

14423 Module 3: Listening in Context 17 Activity 5-3

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11867-14423 Module 3: Listening in Context 17 Activity 5-3

11 มิ.ย. 2563, 12:09 | 6

14423 Module 3: Listening in Context 18 Activity 5-4

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11868-14423 Module 3: Listening in Context 18 Activity 5-4

11 มิ.ย. 2563, 12:11 | 7

14423 Module 3: Listening in Context 19 Activity 5-5

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11869-14423 Module 3: Listening in Context 19 Activity 5-5

11 มิ.ย. 2563, 12:12 | 7

14423 Module 3: Listening in Context 20 Activity 6

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11870-14423 Module 3: Listening in Context 20 Activity 6

11 มิ.ย. 2563, 12:13 | 8

14111 Module 7: Reading Strategies
11894-14111 Module 7: Reading Strategies

11 มิ.ย. 2563, 15:52 | 332

14111 Module 7: Reading Strategies
11893-14111 Module 7: Reading Strategies

11 มิ.ย. 2563, 15:45 | 365

14111 Module 6 Maximizing
11890-14111 Module 6 Maximizing

11 มิ.ย. 2563, 15:02 | 362

14111 Module 6 Maximizing My Resources
11888-14111 Module 6 Maximizing My Resources

11 มิ.ย. 2563, 14:49 | 610

14126 Module 13 Foreigners and Motivation to Adjust 2

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11880-14126 Module 13 Foreigners and Motivation to Adjust 2

11 มิ.ย. 2563, 14:00 | 62

14126 Module 13 Foreigners and Motivation to Adjust 1

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11879-14126 Module 13 Foreigners and Motivation to Adjust 1

11 มิ.ย. 2563, 13:58 | 80

14216 Module 13 Acculturation
11878-14216 Module 13 Acculturation

11 มิ.ย. 2563, 13:56 | 363

14111 Constructive Criticism part2
11872-14111 Constructive Criticism part2

11 มิ.ย. 2563, 12:48 | 597

14421 Module 7 Expository Writing: Comparison and Contrast

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11854-14421 Module 7 Expository Writing: Comparison and Contrast

11 มิ.ย. 2563, 10:50 | 109

14421 Module 8 Expository Writing: Cause and Effect

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11856-14421 Module 8 Expository Writing: Cause and Effect

11 มิ.ย. 2563, 10:52 | 102

14421 Module 10 Narrative paragraph: An unsuccessful trip

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11857-14421 Module 10 Narrative paragraph: An unsuccessful trip

11 มิ.ย. 2563, 10:54 | 147

14421 Module 11 Descriptive Paragraph: Correct Use of Sources

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11858-14421 Module 11 Descriptive Paragraph: Correct Use of Sources

11 มิ.ย. 2563, 10:56 | 119

14421 Module 12 Argumentative Writing: The Pros and Cons of Credit Cards

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11859-14421 Module 12 Argumentative Writing: The Pros and Cons of Credit Cards

11 มิ.ย. 2563, 10:58 | 137

14111 Module 3 part1 Cooperative Learning
11850-14111 Module 3 part1 Cooperative Learning

10 มิ.ย. 2563, 23:26 | 604

14111 Study style quiz
11848-14111 Study style quiz

10 มิ.ย. 2563, 23:07 | 457

14423 Module 3: Listening in Context 02 Activity 1 Listening Text 1

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11833-14423 Module 3: Listening in Context 02 Activity 1 Listening Text 1

10 มิ.ย. 2563, 21:00 | 23

14423 Module 3: Listening in Context 03 Activity 1 Listening Text 2

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11834-14423 Module 3: Listening in Context 03 Activity 1 Listening Text 2

10 มิ.ย. 2563, 21:03 | 20

14423 Module 3: Listening in Context 04 Activity 1 Listening Text 3

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11835-14423 Module 3: Listening in Context 04 Activity 1 Listening Text 3

10 มิ.ย. 2563, 21:05 | 16

14423 Module 3: Listening in Context 05 Activity 2 Listening Text 1

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

11836-14423 Module 3: Listening in Context 05 Activity 2 Listening Text 1

10 มิ.ย. 2563, 21:07 | 10