สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (ทั้งหมด)

จำนวนสื่อ 1660 สื่อ


16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ รายการที่ 4

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

5389-16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ รายการที่ 4...

8 ก.ย. 2559, 09:40 | 508

16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ รายการที่ 5

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

5390-16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ รายการที่ 5...

8 ก.ย. 2559, 09:42 | 510

16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ รายการที่ 6

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

5391-16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ รายการที่ 6...

8 ก.ย. 2559, 09:44 | 490

16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ รายการที่ 7

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

5392-16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ รายการที่ 7...

8 ก.ย. 2559, 09:46 | 549

16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ รายการที่ 8

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

5393-16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ รายการที่ 8...

8 ก.ย. 2559, 09:47 | 619

16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ รายการที่ 9

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

5395-16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ รายการที่ 9...

8 ก.ย. 2559, 09:49 | 465

16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ รายการที่ 10

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

5396-16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ รายการที่ 10...

8 ก.ย. 2559, 09:51 | 485

14216 โมดูล 10 ตอนที่ 10-5 Case Studies

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19015-14216 โมดูล 10 ตอนที่ 10-5 Case Studies

13 พ.ค. 2565, 05:30 | 1

14216  โมดูล 10 ตอนที่ 10-3 Cultural Adjustment

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19013-14216 โมดูล 10 ตอนที่ 10-3 Cultural Adjustment

13 พ.ค. 2565, 05:26 | 1

14216 โมดูล 10 ตอนที่ 10-4 Cross-small Culture Communication

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19014-14216 โมดูล 10 ตอนที่ 10-4 Cross-small Culture Communication...

13 พ.ค. 2565, 05:29 | 0

14216 โมดูล 10 ตอนที่ 10-2 Foreigners and Motivation to Adjust

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19012-14216 โมดูล 10 ตอนที่ 10-2 Foreigners and Motivation to Adjust...

13 พ.ค. 2565, 05:25 | 0

14216 โมดูล 10 ตอนที่ 10-1 Acculturation

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19011-14216 โมดูล 10 ตอนที่ 10-1 Acculturation

13 พ.ค. 2565, 05:24 | 0

14216 โมดูล 9 ตอนที่ 9-3 Awareness of Cultural Diversity: Cultural Reflection

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19010-14216 โมดูล 9 ตอนที่ 9-3 Awareness of Cultural Diversity: Cultural Reflecti...

13 พ.ค. 2565, 05:22 | 0

14216 โมดูล 9 ตอนที่ 9-2   Low-Context Culture Vs. High-Context Culture

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19009-14216 โมดูล 9 ตอนที่ 9-2 Low-Context Culture Vs. High-Context Culture...

13 พ.ค. 2565, 05:21 | 0

14216 โมดูล 9 ตอนที่ 9-1 Thai Social Norms and Values

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19008-14216 โมดูล 9 ตอนที่ 9-1 Thai Social Norms and Values

13 พ.ค. 2565, 05:20 | 0

14216 โมดูล 3 ตอนที่ 3-3   Factors Influencing Effective Communication

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19007-14216 โมดูล 3 ตอนที่ 3-3 Factors Influencing Effective Communication...

13 พ.ค. 2565, 05:19 | 0

14216 โมดูล 3 ตอนที่ 3-2   Cultural Appreciation & Products of Culture

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19006-14216 โมดูล 3 ตอนที่ 3-2 Cultural Appreciation & Products of Culture...

13 พ.ค. 2565, 05:17 | 0

14216 โมดูล 3 ตอนที่ 3-1   Effective Intercultural Communication

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19005-14216 โมดูล 3 ตอนที่ 3-1 Effective Intercultural Communication...

13 พ.ค. 2565, 05:17 | 0

14216 โมดูล 2 ตอนที่ 2-4 The Real Worlds/ Social Reality

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19004-14216 โมดูล 2 ตอนที่ 2-4 The Real Worlds/ Social Reality...

13 พ.ค. 2565, 05:15 | 0

41216 โมดูล 2 ตอนที่ 2-3 Awareness of the Glass Ceiling: Empathy

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19003-41216 โมดูล 2 ตอนที่ 2-3 Awareness of the Glass Ceiling: Empathy...

13 พ.ค. 2565, 05:13 | 3

14216 โมดูล 2 ตอนที่ 2-2 Diverse Cultural Perception

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19002-14216 โมดูล 2 ตอนที่ 2-2 Diverse Cultural Perception

13 พ.ค. 2565, 05:11 | 0

14216 โมดูล 2 ตอนที่ 2-1 Cultural Perception on Ideas, Language and Personality

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19001-14216 โมดูล 2 ตอนที่ 2-1 Cultural Perception on Ideas, Language and Persona...

13 พ.ค. 2565, 05:09 | 0

14216  โมดูล 1 ตอนที่ 1-3 Enculturation

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18999-14216 โมดูล 1 ตอนที่ 1-3 Enculturation

13 พ.ค. 2565, 05:06 | 0

14216  โมดูล 1 ตอนที่ 1-4 Language, Culture and Personality

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19000-14216 โมดูล 1 ตอนที่ 1-4 Language, Culture and Personality...

13 พ.ค. 2565, 05:08 | 0

41216 โมดูล 1 ตอนที่ 1-2 Cultural Diversity, Dominant and Sub-cultures

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18998-41216 โมดูล 1 ตอนที่ 1-2 Cultural Diversity, Dominant and Sub-cultures...

13 พ.ค. 2565, 05:04 | 1

14216 โมดูล 1 ตอนที่ 1-1 Definition of Culture

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18997-14216 โมดูล 1 ตอนที่ 1-1 Definition of Culture

13 พ.ค. 2565, 05:03 | 0

14216 ปฐมนิเทศชุดวิชา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18996-14216 ปฐมนิเทศชุดวิชา

13 พ.ค. 2565, 05:02 | 0

13421 การจัดการสำนักงาน รายการที่ 1

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

4612-13421 การจัดการสำนักงาน รายการที่ 1...

30 ส.ค. 2559, 12:50 | 871

13421 การจัดการสำนักงาน รายการที่ 2

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

4613-13421 การจัดการสำนักงาน รายการที่ 2...

30 ส.ค. 2559, 12:54 | 650

13421 การจัดการสำนักงาน รายการที่ 3

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

4615-13421 การจัดการสำนักงาน รายการที่ 3...

30 ส.ค. 2559, 12:56 | 637

13421 การจัดการสำนักงาน รายการที่ 4

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

4617-13421 การจัดการสำนักงาน รายการที่ 4...

30 ส.ค. 2559, 12:58 | 811

13421 การจัดการสำนักงาน รายการที่ 5

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

4618-13421 การจัดการสำนักงาน รายการที่ 5...

30 ส.ค. 2559, 12:59 | 717

13421 การจัดการสำนักงาน รายการที่ 6

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

4620-13421 การจัดการสำนักงาน รายการที่ 6...

30 ส.ค. 2559, 13:01 | 737

13421 การจัดการสำนักงาน รายการที่ 7

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

4621-13421 การจัดการสำนักงาน รายการที่ 7...

30 ส.ค. 2559, 13:02 | 663

13421 การจัดการสำนักงาน รายการที่ 8

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

4623-13421 การจัดการสำนักงาน รายการที่ 8...

30 ส.ค. 2559, 13:04 | 693

13421 การจัดการสำนักงาน รายการที่ 9

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

4624-13421 การจัดการสำนักงาน รายการที่ 9...

30 ส.ค. 2559, 13:06 | 683

13421 การจัดการสำนักงาน รายการที่ 10

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

4625-13421 การจัดการสำนักงาน รายการที่ 10...

30 ส.ค. 2559, 13:08 | 1015

13421 การจัดการสำนักงาน รายการที่ 11

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

4707-13421 การจัดการสำนักงาน รายการที่ 11...

30 ส.ค. 2559, 16:48 | 724

13421 การจัดการสำนักงาน รายการที่ 12

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

4708-13421 การจัดการสำนักงาน รายการที่ 12...

30 ส.ค. 2559, 16:50 | 762