สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (ทั้งหมด)

จำนวนสื่อ 1381 สื่อ


14111 Module 15 Excel at Taking Tests

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16389-14111 Module 15 Excel at Taking Tests

14 ต.ค. 2564, 03:07 | 1

14111 Module 13 Summarizing Information

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16388-14111 Module 13 Summarizing Information

14 ต.ค. 2564, 03:05 | 1

14111 Module 12 Self study Milestones

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16387-14111 Module 12 Self study Milestones

14 ต.ค. 2564, 03:03 | 0

14111 Module 11 Presenting Information

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16386-14111 Module 11 Presenting Information

14 ต.ค. 2564, 03:02 | 1

14111 Module 9 Listening Strategies

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16383-14111 Module 9 Listening Strategies

14 ต.ค. 2564, 02:55 | 1

14111 Module 8 Areas for Improvement

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16381-14111 Module 8 Areas for Improvement

14 ต.ค. 2564, 02:52 | 0

14111 Module 7 Reading Strategies

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16380-14111 Module 7 Reading Strategies

14 ต.ค. 2564, 02:50 | 0

14111 Module 6 Maximizing

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16378-14111 Module 6 Maximizing

14 ต.ค. 2564, 02:48 | 0

14111 Module 3 part1 Cooperative Learning

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16377-14111 Module 3 part1 Cooperative Learning

14 ต.ค. 2564, 02:46 | 0

14111 บรรยายสรุป Module 2

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16420-14111 บรรยายสรุป Module 2

15 ต.ค. 2564, 01:45 | 0

14111 Module 3 part2 Constructive Criticism

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16373-14111 Module 3 part2 Constructive Criticism

14 ต.ค. 2564, 02:41 | 0

10103 ทักษะชีวิต

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19925-10103 ทักษะชีวิต

26 ก.ค. 2565, 03:06 | 14

14212 การทำกิจกรรม online

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19922-14212 การทำกิจกรรม online

24 ก.ค. 2565, 03:32 | 6

14212 แนะนำการศึกษา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19921-14212 แนะนำการศึกษา

24 ก.ค. 2565, 03:31 | 7

14213 รายการที่ 8 เรื่องที่ 1 It's time to put .... Putting It All Together: Health

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19916-14213 รายการที่ 8 เรื่องที่ 1 It's time to put .... Putting It All Together...

23 ก.ค. 2565, 15:36 | 2

14213 รายการที่ 9 เรื่องที่ 2 Putting It All Together: Science and Technology

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19919-14213 รายการที่ 9 เรื่องที่ 2 Putting It All Together: Science and Technolo...

23 ก.ค. 2565, 15:42 | 1

14213 รายการที่ 9 เรื่องที่ 1 It's time to put ...Putting It All Together: Science

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19918-14213 รายการที่ 9 เรื่องที่ 1 It's time to put ...Putting It All Together: ...

23 ก.ค. 2565, 15:40 | 0

14213 รายการที่ 8 เรื่องที่ 2 Putting It All Together: Health

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19917-14213 รายการที่ 8 เรื่องที่ 2 Putting It All Together: Health...

23 ก.ค. 2565, 15:38 | 1

14213 รายการที่ 7 เรื่องที่ 2 Putting It All Together: Arts and Entertainment

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19915-14213 รายการที่ 7 เรื่องที่ 2 Putting It All Together: Arts and Entertainme...

23 ก.ค. 2565, 15:34 | 0

14213 รายการที่ 7 เรื่องที่ 1 It's time to put....Putting It All Together: Arts

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19914-14213 รายการที่ 7 เรื่องที่ 1 It's time to put....Putting It All Together: ...

23 ก.ค. 2565, 15:32 | 0

14213 รายการที่ 10 เรื่องที่ 2 Putting It All Together: Global Issues

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19852-14213 รายการที่ 10 เรื่องที่ 2 Putting It All Together: Global Issues...

19 ก.ค. 2565, 08:44 | 5

14213 รายการที่ 10 เรื่องที่ 1 It's time to put ..Putting It All Together: Global Issues

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19850-14213 รายการที่ 10 เรื่องที่ 1 It's time to put ..Putting It All Together: ...

19 ก.ค. 2565, 08:39 | 0

14213 รายการที่ 6 เรื่องที่ 2 Reading for Detail 2

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19849-14213 รายการที่ 6 เรื่องที่ 2 Reading for Detail 2...

19 ก.ค. 2565, 08:37 | 2

14213 รายการที่ 6 เรื่องที่ 1 Let's look at ... Reading for Detail 2

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19848-14213 รายการที่ 6 เรื่องที่ 1 Let's look at ... Reading for Detail 2...

19 ก.ค. 2565, 08:33 | 0

14213 รายการที่ 3 เรื่องที่ 2 Scanning

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19847-14213 รายการที่ 3 เรื่องที่ 2 Scanning

19 ก.ค. 2565, 08:23 | 0

14213 รายการที่ 3 เรื่องที่ 1  Let's look at ... Scanning

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19846-14213 รายการที่ 3 เรื่องที่ 1 Let's look at ... Scanning...

19 ก.ค. 2565, 08:21 | 1