นักกฎหมายปกครองภาครัฐ ตอนที่ 1-2

Home / สาชาวิชาบริการสังคม / นักกฎหมายปกครองภาครัฐ ตอนที่ 1-2
23 เมษายน 2561 | 17:13 | 3399 | 0 |
แชร์ :

ตอนที่ 1 ลักษณะการกระทำทางปกครอง
ตอนที่ 2 รูปแบบการกระทำทางปกครอง

สื่อประเภท : E-Learning
Channel : บริการสังคม
Keyword : นักกฎหมายปกครองภาครัฐ ตอนที่ 1-2 ตอนที่ 1 ลักษณะการกระทำทางปกครอง ตอนที่ 2 รูปแบบการกระทำทางปกครอง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ