33905 หน่วยที่ 4 การสังเคราะห์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะในประเทศไทย

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33905 หน่วยที่ 4 การสังเคราะห์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะในประเทศไทย
28 กรกฎาคม 2559 | 29:56 | 3590 | 0 |
แชร์ :

33905_หน่วยที่ 4 การสังเคราะห์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะในประเทศไทย

สื่อประเภท : E-Learning
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 33905

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

1-33905 ปฐมนิเทศ

29 ก.ค. 2559, 15:33 | 2100

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ