94330 รายการที่ 4 ตอนที่ 6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้เทคโนโลยีการแปรรูปโดยไม่ใช้ความร้อน

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 94330 รายการที่ 4 ตอนที่ 6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้เทคโนโลยีการแปรรูปโดยไม่ใช้ความร้อน
4 กันยายน 2566 | 0:00 | 642 | 0 |
แชร์ :

94330 การจัดการการปฎิบัติการและการแปรรูปสินค้าเกษตร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 94330 การจัดการการปฎิบัติการและการแปรรูปสินค้าเกษตร การพัฒนา ผลิตภัณฑ์อาหาร การแปรรูป เทคโนโลยี

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ