91368 รายการที่ 10 ตอนที่ 2 เทคโนโลยีในการเก็บรักษา ถนอม และแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 91368 รายการที่ 10 ตอนที่ 2 เทคโนโลยีในการเก็บรักษา ถนอม และแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
8 มีนาคม 2566 | 0:00 | 136 | 0 |
แชร์ :

91368 การส่งเสริมการจัดการการผลิตและผลผลิต

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 91368 การส่งเสริมการจัดการการผลิตและผลผลิต รายการที่ 10 ตอนที่ 2 เทคโนโลยีในการเก็บรักษา ถนอม และแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง
วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ