26005 รายการที่ 2 ตอน 2 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับผู้สูงอายุ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ / 26005 รายการที่ 2 ตอน 2 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับผู้สูงอายุ
9 กันยายน 2565 | 0:00 | 956 | 0 |
แชร์ :

26005 กรณีศึกษาการจัดกิจกรรมเรียนรู้สาหรับผู้สูงอายุ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Keyword : 26005 กรณีศึกษาการจัดกิจกรรมเรียนรู้สาหรับผู้สูงอายุ รายการที่ 2. ตอน 2 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับผู้สูงอายุ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง
วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ