32477 การจัดการธรุกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์และการจัดการธรุกิจตัวแทนท่องเที่ยว ครั้งที่ 1-2

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32477 การจัดการธรุกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์และการจัดการธรุกิจตัวแทนท่องเที่ยว ครั้งที่ 1-2
29 กรกฎาคม 2564 | 0:00 | 73 | 0 |
แชร์ :

32477 การจัดการธุกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว

สื่อประเภท : E-Tutorials
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 32477 การจัดการธุกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว การจัดการธรุกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์และการจัดการธรุกิจตัวแทนท่องเที่ยว ครั้งที่ 1-2

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


1-32477 2-2 ข้อคิด

12 ต.ค. 2559, 14:09 | 10801-32477 แนะนำชุดวิชา

12 ต.ค. 2559, 13:44 | 15186


1-32477 3-3 ข้อคิด

12 ต.ค. 2559, 15:45 | 912


1-32477 3-4 กรณีศึกษา

12 ต.ค. 2559, 15:50 | 10471-32477 10 2 กรณีศึกษา

26 ต.ค. 2559, 15:55 | 11401-32477 10 4 กรณีศึกษา

26 ต.ค. 2559, 16:03 | 11131-32477 8-2 โปรแกรม AMADEUS

26 ต.ค. 2559, 16:20 | 1282


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ