33906 หน่วยที่ 7 การสร้างการมีส่วนร่วม (Participation)

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33906 หน่วยที่ 7 การสร้างการมีส่วนร่วม (Participation)
25 เมษายน 2562 | 31:22 | 1245 | 0 |
แชร์ :

33906 หน่วยที่ 7 การสร้างการมีส่วนร่วม (Participation)

สื่อประเภท : E-Learning
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 33906 หน่วยที่ 7 การสร้างการมีส่วนร่วม (Participation)

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


4-33906 ปฐมนิเทศ

13 มี.ค. 2565, 07:09 | 2
วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ