สติในการนำหลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนา ตอนที่ 2

Home / สาชาวิชาบริการสังคม / สติในการนำหลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนา ตอนที่ 2
28 กุมภาพันธ์ 2561 | 6:51 | 3518 | 0 |
แชร์ :

หลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้เด็ก

สื่อประเภท : E-Learning
Channel : บริการสังคม
Keyword : หลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้เด็ก สติในการนำหลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนา ตอนที่ 2


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ