สติในการนำหลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนา ตอนที่ 1

Home / สาชาวิชาบริการสังคม / สติในการนำหลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนา ตอนที่ 1
28 กุมภาพันธ์ 2561 | 18:51 | 3700 | 0 |
แชร์ :

หลักสูตรการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้เด็ก

สื่อประเภท : E-Learning
Channel : บริการสังคม
Keyword : หลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้เด็ก สติในการนำหลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนา ตอนที่ 1


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ