33905 หน่วยที่ 14 การสังเคราะห์ความรู้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อชี้ทิศทางของนโยบายสาธารณะ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33905 หน่วยที่ 14 การสังเคราะห์ความรู้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อชี้ทิศทางของนโยบายสาธารณะ
5 สิงหาคม 2559 | 28:43 | 2619 | 0 |
แชร์ :

33905_หน่วยที่ 14 การสังเคราะห์ความรู้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อชี้ทิศทางของนโยบายสาธารณะ

สื่อประเภท : E-Learning
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 33905

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง
1-33905 ปฐมนิเทศ

29 ก.ค. 2559, 15:33 | 2100
วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ