99322 รายการที่ 5 ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธรรมาภิบาล

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 99322 รายการที่ 5 ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
6 มิถุนายน 2567 | 0:00 | 219 | 0 |
แชร์ :

99322 องค์กรดิจิทัลและการบริหารจัดการ
 

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 99322 รายการที่ 5 ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธรรมาภิบาล

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง
วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ