15232 รายการที่ 1 ตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสาร และพฤติกรรมการสื่อสาร

Home / สาชาวิชาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ / 15232 รายการที่ 1 ตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสาร และพฤติกรรมการสื่อสาร
15 พฤษภาคม 2566 | 0:00 | 1196 | 0 |
แชร์ :

15232 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสาร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Keyword : 15232 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสาร รายการที่ 1 ตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสาร และพฤติกรรมการสื่อสาร

วิดิโอที่เกี่ยวข้องวิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ