51106 หน่วยที่ 5 ตอนที่ 2 โรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจขาดเลือด

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ / 51106 หน่วยที่ 5 ตอนที่ 2 โรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจขาดเลือด
23 มีนาคม 2565 | 0:00 | 211 | 0 |
แชร์ :

51106 พยาธิสรีรวิทยา และเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล

สื่อประเภท : E-Learning
Channel : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
Keyword : 51106 พยาธิสรีรวิทยา และเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล หน่วยที่ 5 ตอนที่ 2 โรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจขาดเลือด

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ