97316 ปฐมนิเทศชุดวิชา เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 97316 ปฐมนิเทศชุดวิชา เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
18 พฤศจิกายน 2564 | 0:00 | 632 | 0 |
แชร์ :

97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม

สื่อประเภท : E-Learning
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 97316 ปฐมนิเทศชุดวิชา เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ