17708 ปฐมนิเทศชุดวิชา การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

Home / สาชาวิชาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ / 17708 ปฐมนิเทศชุดวิชา การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
25 มิถุนายน 2564 | 0:00 | 353 | 0 |
แชร์ :

17708 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

สื่อประเภท : E-Learning
Channel : สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Keyword : 17708 ปฐมนิเทศชุดวิชา การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง
4-17708 ปฐมนิเทศ

24 ก.ค. 2563, 11:17 | 1


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ