32209 หน่วยที่ 9 ตอนที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32209 หน่วยที่ 9 ตอนที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 ธันวาคม 2563 | 12:48 | 2068 | 1 |
แชร์ :

32209 หน่วยที่ 9 ตอนที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สื่อประเภท : E-Learning
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 32209 หน่วยที่ 9 ตอนที่ 2ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ความคิดเห็น

#1 Apinya Tipprab

เทส

7 กันยายน 2564 | 20:25 น.

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

4-32209 ปฐมนิเทศ

21 พ.ค. 2564, 07:24 | 3

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ